Tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững

(BKTO) - Tiếp tục chương trình Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, sáng 16/9, dưới sự chủ trì của ông Kamal Ait Mik - Nghị sĩ Morocco, thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị tiến hành phiên thảo luận chuyên đề 3 về “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững”.

160920230951-9999.jpg
Toàn cảnh phiên thảo luận chuyên đề 3. Ảnh: VPQH

Đa dạng văn hóa là nguồn lực cho sự phát triển

Phiên họp đã tập trung thảo luận về vai trò của các nghị viện và nghị sĩ trẻ trong việc thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hóa.

Trong đó, hướng tới các nội dung: hợp tác kỹ thuật số dựa trên đạo đức và giảm thiểu tác động không mong muốn của chuyển đổi số đối với quyền riêng tư, bảo mật và hạnh phúc; phát huy vai trò của văn hóa trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế; cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa, tạo môi trường, hệ sinh thái thuận lợi cho văn hóa và đa dạng văn hóa; vai trò của văn hóa và đa dạng văn hóa trong phát triển bền vững.

Tại phiên thảo luận, ông Kamal Ait Mik - Thành viên Hạ viện Nghị sĩ Morocco, thành viên Ban lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới hiện nay, việc tôn trọng đa văn hóa để hướng đến phát triển bền vững là cần thiết.

“Việc đối thoại liên tôn giáo, liên văn hóa, thúc đẩy đa dạng văn hóa là rất cần thiết. Đặc biệt, cần hướng tới những người yếu thế như phụ nữ, trẻ em, những người di cư, thanh niên, người tàn tật. Trong Hội nghị này, chúng ta hướng tới đối tượng thanh niên, những chủ thể của tương lai, đóng vai trò quan trọng và cần có những vị trí tốt hơn nữa trong xã hội” - ông Kamal Ait Mik nhấn mạnh.

160920230106-kamal-ait-mik-2-.jpg
Nghị sĩ Marocco, thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU Kamal Ait Mik phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: VPQH

Phát biểu tại phiên thảo luận, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn nêu rõ, Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa hàng ngàn năm. Văn hóa Việt Nam có sự thống nhất trong đa dạng, là sự hòa quyện, kết tinh giữa bản sắc văn hóa 54 dân tộc anh em.

Việt Nam đã, đang thực thi và không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách theo phương châm xuyên suốt “lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững”.

Quốc hội Việt Nam cũng rất quan tâm, chú trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách nhằm thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, đa dạng văn hóa được xem là nguồn lực cho sự phát triển của thế giới hiện tại cũng như tương lai. Tuy nhiên, đa dạng văn hóa ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước đang gặp nhiều thách thức, đặc biệt là những thách thức phi truyền thống của một kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, ảnh hưởng không nhỏ đến tính bền vững của di sản văn hóa, văn hóa tộc người. Vì vậy, phiên thảo luận toàn thể 3 với chủ đề “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy đa dạng văn hóa

Thay mặt Đoàn đại biểu Việt Nam phát biểu tại phiên thảo luận, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An nêu rõ, đa dạng văn hóa là nhân tố quyết định sự giàu có và phong phú của nguồn tài nguyên văn hóa; từ đó làm gia tăng cơ hội phát triển kinh tế, tạo nên sự thịnh vượng cho mỗi quốc gia.

db-trinh-xuan-an.jpeg
Đại biểu Trịnh Xuân An phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: VPQH

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia cần tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa riêng, có sự tôn trọng lẫn nhau về sự đa dạng văn hóa giữa các quốc gia - dân tộc; đồng thời, chia sẻ lẫn nhau, chắt lọc, phát huy tinh hoa văn hóa chung của nhân loại để cùng phát triển.

Việc bảo đảm nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau sẽ đưa các quốc gia, các nền văn hóa cùng hợp tác, đối thoại, xây dựng niềm tin và chia sẻ để cùng tồn tại và phát triển thay vì tạo ra những xung đột và mâu thuẫn. Chính vì ý nghĩa này, việc thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa sẽ giúp cùng xây đắp một văn hóa phổ quát - văn hóa của sự đa dạng.

Nhấn mạnh điều này, ông Trịnh Xuân An khuyến nghị, Quốc hội các nước nên khẳng định vai trò của văn hóa như một trụ cột của phát triển bền vững và thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc, phát huy vai trò của văn hóa trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Đồng thời, cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa; tạo môi trường, hệ sinh thái thuận lợi cho văn hóa và đa dạng văn hóa; khẳng định vai trò của kinh tế sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa; phát triển hệ thống các thành phố thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

“Cùng đó, khẳng định vai trò của văn hóa và đa dạng văn hóa trong quá trình giải quyết các khó khăn, thách thức đối với nhân loại hiện nay, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, phòng chống nạn buôn bán, vận chuyển trái phép tài sản văn hóa”, đại diện Đoàn đại biểu Việt Nam nhấn mạnh.

Phát biểu thảo luận, nghị sĩ của Kuwait cho rằng, chúng ta cần xây dựng được môi trường phù hợp để tất cả mọi nền văn hóa đều được tôn trọng, thúc đẩy. Cần đưa ra các bộ luật, quy định thúc đẩy đa dạng văn hóa. Trách nhiệm của các nghị sĩ, đặc biệt là nghị sĩ trẻ là cần thúc đẩy đa dạng văn hóa, đảm bảo những giá trị này là nền tảng của xã hội.

Nghị sĩ Algeria cho biết, thúc đẩy đa dạng văn hóa là chủ đề quan trọng, biến các mục tiêu phát triển bền vững thành hiện thực và Algeria có rất nhiều sáng kiến hay để tận dụng những lợi ích của đa dạng văn hóa.

Vì vậy, chúng ta cần kết nối văn hóa, bảo vệ văn hóa, đa dạng văn hóa vào mục tiêu phát triển bền vững số 16. Đó là xây dựng xã hội hòa bình và nâng cao năng lực thể chế để đoàn kết các cộng đồng địa phương và số hóa ngôn ngữ địa phương và dân tộc thiểu số trong đa dạng văn hóa - Nghị sĩ Algeria nhấn mạnh.

Cùng chuyên mục
Tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững