TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Hải Dương: Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 11.174 tỷ đồng,
Thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Hải Dương, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa tỉnh tính từ đầu năm đến ngày 31/5 ước đạt 11.174 tỷ đồng, bằng 56,9% dự toán năm, tăng 27,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 9.723 tỷ đồng, thu qua hải quan đạt 1.442 tỷ đồng.