Triển lãm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

(BKTO) - Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Nội vụ đang tổ chức trưng bày triển lãm “75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2023)”, tại hành lang Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

trienlam.jpg
Đại biểu Quốc hội tham quan Triển lãm. Ảnh: VPQH

Triển lãm được tổ chức Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và chào mừng Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Triển lãm bao gồm hơn 200 tài liệu, hình ảnh về phong trào thi đua yêu nước từ năm 1946 đến nay với mong muốn góp phần cung cấp thông tin, làm rõ về bối cảnh ra đời của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước.

Qua đó thấy được hiệu quả của các phong trào đối với sự đổi mới, phát triển của đất nước nói chung cũng như góp phần giúp cho hoạt động của Quốc hội ngày càng có chất lượng cao hơn, dân chủ, sáng tạo và thiết thực hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung triển lãm gồm 03 phần: Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng phong trào thi đua yêu nước; Phần II: Phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần III: Quốc hội khóa XV với phong trào thi đua yêu nước.

Cách đây 75 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và chính thức phát động phong trào trong cả nước.

Từ đó, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua đóng góp sức người sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Ngày nay, Lời kêu gọi của Người vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thấm nhuần tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những nước yêu nước nhất”, trong 75 năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước một cách sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ và phát triển đất nước.

Cùng chuyên mục
Triển lãm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc