tuan le cap cao

Đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ tập trung vào lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi năng lượng
(BKTO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ tập trung vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là công nghệ số và chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.