VIỆC LÀM

Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm
(BKTO) - Ban Công tác đại biểu, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp đã chuẩn bị bước đầu hồ sơ báo cáo về vị trí việc làm, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, làm cơ sở để xây dựng các văn bản về tiền lương, hướng tới việc cải cách tiền lương từ tháng 7/2024.