VÕ TRÍ THÀNH

Kiểm toán để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Những cơn gió ngược từ thế giới cùng với điều kiện tài chính, tiền tệ khắc nghiệt ở trong nước đã khiến doanh nghiệp (DN) gặp rất nhiều khó khăn. Để giúp DN phục hồi, phát triển, từ đó tạo ra nhiều việc làm, đảm bảo an sinh cho người lao động (NLĐ), cùng với việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN) cũng đóng vai trò quan trọng.