YÊN BÁI

Hơn 5.800 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử
(BKTO) - Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 26/01/2024, toàn quốc đã có 5.844 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng, tăng 3.144 cửa hàng so với thời điểm 01/12/2023.
  • Đến hết năm 2023, tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh Yên Bái luôn nằm trong nhóm 15 tỉnh hàng đầu có tỷ lệ giải ngân cao so với cả nước, đặc biệt là tỷ lệ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia. Để có được thành công ấy, ngành Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái có đóng góp không nhỏ. Báo Kiểm toán đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái về vấn đề này.
  • (BKTO) - Đến nay, tỉnh Yên Bái có khoảng 36% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng, 90% người hưởng trợ cấp BHXH một lần; 99% người hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, vượt khoảng 2% so với chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao.
  • (BKTO) - Đến 30/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ.