6,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8/2022

(BKT) Trong tháng 8/2022, cả nước có 11,9 nghìn DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 130,2 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 75,2 nghìn lao động, giảm 9,5% về số DN, tăng 5,1% về vốn đăng ký và giảm 29,1% về số lao động so với tháng 7/2022.                
   

Số DN thành lập mới tháng 8/2022 tăng tăng 106,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 9,5% so với tháng trước. Ảnh minh họa: TTXVN

   

So với cùng kỳ năm trước, số DN thành lập mới tăng 106,9% về số lượng, tăng 91,6% về số vốn đăng ký và tăng 73,3% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 16,1% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 6,5 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 177,8% so với tháng trước và tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 8 tháng năm 2022, cả nước có 101,3 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.136,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 696,2 nghìn lao động, tăng 24,2% về số DN, tăng 0,3% về vốn đăng ký và tăng 16,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 8 tháng năm 2022 đạt 11,2 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 2.502,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 35,1 nghìn lượt DN tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2022 là 3.638,4 nghìn tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 48,1 nghìn DN quay trở lại hoạt động (tăng 48,3% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2022 lên gần 149,5 nghìn DN, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18,7 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 8 tháng năm nay có 1.388 DN thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tương đương với cùng kỳ năm trước; 25,3 nghìn DN thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 14,2%; 74,7 nghìn DN thuộc khu vực dịch vụ, tăng 28,6%.

Cũng trong tháng 8, có 3.756 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 28,9% so với tháng trước và tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021; có 4.453 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,8% và tăng 77,3%; có 1.953 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,5% và tăng 140,5%.

Tính chung 8 tháng năm 2022, số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 59,6 nghìn DN, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước; 32,4 nghìn DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 7,5%; 12,3 nghìn DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 0,9%. Bình quân một tháng có 13 nghìn DN rút lui khỏi thị trường./.

QUỲNH ANH
Cùng chuyên mục
6,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8/2022