AN SINH XÃ HỘI

Bắc Ninh: Đảm bảo an sinh xã hội để phát triển bền vững
(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng việc thực hiện các luật về bảo hiểm, việc làm đối với người lao động trên địa bàn tỉnh. Điều này góp phần giúp người lao động, người sử dụng lao động thể hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ đối với chính sách an sinh xã hội của địa phương.