Bắc Giang: Công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

(BKTO) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành các quyết định công nhận các xã Ninh Sơn, Tăng Tiến, Thượng Lan (huyện Việt Yên) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xã Lam Cốt (huyện Tân Yên) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

20231027155804-1.jpg
Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thượng Lan (Việt Yên). Ảnh: TS

Cụ thể, xã Thượng Lan đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về kinh tế - phát triển sản xuất; xã Ninh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa; xã Tăng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục; xã Lam Cốt, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND 2 huyện Việt Yên, Tân Yên và UBND các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao có trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao theo quy định; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các kết quả đã đạt được.

Đến nay, toàn tỉnh có 44 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (dự kiến đến 31/12/2023 sẽ có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao); 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về kinh tế - phát triển sản xuất, 1 xã đạt chuẩn kiểu mẫu về văn hóa và 1 xã kiểu mẫu về an ninh trật tự

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo thực hiện từ tỉnh tới cơ sở. Nội dung xây dựng nông thôn mới đã được cụ thể hóa thành chỉ tiêu phấn đấu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ, kế hoạch của UBND các cấp.

Theo định hướng, đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang sẽ có trên 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nội dung xây dựng nông thôn mới đã được cụ thể hóa thành chỉ tiêu phấn đấu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ, kế hoạch của UBND các cấp giai đoạn 2021-2025.

Ở cấp huyện, sẽ có 8/9 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, việc xây dựng nông thôn mới sẽ được các địa phương tiến hành toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa, vì lợi ích của người dân.

dsc_0543.jpg
Phát triển nông thôn mới, người dân được thụ hưởng nhiều chính sách, từ giáo dục, y tế... Trong ảnh, người dân huyện Yên Thế sử dụng nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh. Ảnh: N.Lộc

Trước mắt, tỉnh Bắc Giang sẽ ưu tiên nguồn lực chương trình xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tiệm cận yêu cầu đô thị hóa với huyện Việt Yên và huyện Yên Dũng và một số xã của huyện Lục Ngạn.

Mục tiêu của sự ưu tiên này chính là tiến tới phát triển thị xã Việt Yên và phương án sáp nhập Yên Dũng vào thành phố Bắc Giang, đồng thời sẽ xây dựng thị trấn Chũ thành thị xã.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu đặt ra, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo và quán triệt tới các địa phương tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng như xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn được thực hiện thường xuyên hơn tại các xã giao đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu.

Tỉnh Bắc Giang cũng đã huy động mạnh mẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh hình thức đầu tư theo phương thức Nhà nước - nhân dân cùng làm.

Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm cải thiện điều kiện sống, nhà ở, đổi mới tư duy, nếp sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa miền núi và đồng bằng./.

Cùng chuyên mục
Bắc Giang: Công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao