Bắc Ninh: Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại

(BKTO) - Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời vận động toàn dân tham gia xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại.

1234-1-.jpg
Hình ảnh nông thôn mới tại thị xã Thuận Thành. Ảnh: TS

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Sở cần chủ động rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn với đảm bảo chất lượng các công trình, dự án; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành kế hoạch, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, có sức ảnh hưởng lan tỏa trong toàn ngành về các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, xây dựng nông thôn mới...

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành, khai thác các công trình, dự án kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Tích cực vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn cư trú.

13-51-35_dsc_5645-084343.jpg
Bắc Ninh sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Ảnh: TS

Song song với nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhiệm vụ lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước; mua sắm, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước…; thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ.

Nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng với những định hướng, chiến lược phát triển phù hợp, Bắc Ninh đang phát triển mạnh mẽ, là một trong các cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, khu vực động lực của Vùng Đồng bằng sông Hồng… Trong điều kiện phát triển mới, tỉnh chú trọng đến phát triển xanh, bền vững, kiến tạo các giá trị riêng dựa trên những nền tảng mới như cải cách, đổi mới sáng tạo, kinh tế số…

Phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế này, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và mỗi công dân tiếp tục nỗ lực để đạt được những bước phát triển nhanh, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, kinh tế liên tục tăng trưởng cao./.

Cùng chuyên mục
Bắc Ninh: Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại