BẢO LÃNH

Quỹ bảo lãnh tín dụng được kỳ vọng tiếp vốn cho doanh nghiệp nhỏ
(BKTO) - Quỹ bảo lãnh tín dụng tuy không mới, nhưng gần đây đang được nhắc đến nhiều hơn trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ rất khó tiếp cận vốn vay ngân hàng, trong khi ngân hàng cũng rất thiện chí cho vay, nhưng vướng các rào cản về tiêu chuẩn tín dụng.
  • (BKTO) - Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đánh giá, trong 3 năm 2021-2023, công tác huy động, trả nợ công, các chỉ tiêu an toàn nợ công, hạn mức vay và bảo lãnh Chính phủ, vay nợ chính quyền địa phương đều đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu. Tuy vậy, vay để trả nợ gốc có xu hướng tăng; tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ/thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 đã tiệm cận mức trần. Vì vậy, Chính phủ cần phân tích kỹ và có giải pháp bảo đảm an toàn nợ công.
  • (BKTO) - Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp về quản lý thị trường bất động sản với kỳ vọng, sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản sẽ xóa bỏ được tư duy “không buôn gì lãi bằng buôn đất”.
  • (BKTO) - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 618/QĐ-UBQLV ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone.