BIDV trên hành trình trở thành “Ngân hàng Xanh”

(BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã và đang tiếp tục kiên trì trên hành trình trở thành “Ngân hàng Xanh”, đóng vai trò chủ đạo trong quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

phat-trien-xanh(1).jpg
BIDV là ngân hàng đầu tiên công bố khung khoản vay bền vững để cung cấp các sản phẩm khoản vay xanh. Ảnh TL

“Ngân hàng xanh” - mục tiêu ưu tiên trong chiến lược kinh doanh

Là định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam, BIDV luôn thể hiện vai trò tiên phong thực thi các chủ trương của Đảng, Chính phủ và kế hoạch của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Tại Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 03/10/2023, Đảng ủy BIDV đã xây dựng phương hướng chung: “Tham gia thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển đạt mục tiêu về kinh tế, môi trường và công bằng xã hội, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu”.

"Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu, BIDV luôn xác định trách nhiệm tiên phong trong thực thi các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về thúc đẩy phát triển tín dụng xanh, ngân hàng xanh, sẵn sàng đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi xanh quốc gia."

Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Phan Đức Tú 

Việc phát triển và định vị trở thành “Ngân hàng Xanh” được BIDV xác định là mục tiêu ưu tiên trong Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, BIDV chú trọng điều chỉnh cơ cấu quản trị, mô hình tổ chức, phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng phục vụ tăng trưởng xanh của nền kinh tế, đẩy mạnh huy động nguồn lực xanh, tăng dần tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh, thực hành ESG (môi trường - xã hội - quản trị) dần tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế về tài chính xanh và quán triệt, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh tới từng nhân viên trong hệ thống.

phan-duc-tu.png
Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú phát biểu tại Hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam - Chung tay kiến tạo kinh tế xanh” . Ảnh: BIDV

Tại Nghị quyết về Chiến lược phát triển kinh doanh của BIDV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, BIDV định hướng nghiên cứu, triển khai mô hình chi nhánh/phòng giao dịch “Ngân hàng Xanh” gắn với yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro ESG trong hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, trong đó thiết kế không gian giao dịch xanh, áp dụng mô hình văn phòng xanh và dành tỷ trọng dư nợ nhất định để tài trợ tín dụng xanh.

Nhận thức được xu thế tất yếu của phát triển xanh, tài chính bền vững và thực hành ESG trong dài hạn, BIDV đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai tổng thể, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả nhiều giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược này, bao gồm: chuyển đổi cấu trúc quản trị, cấp tín dụng xanh cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, huy động vốn qua phát hành trái phiếu xanh, phát hành cổ phiếu xanh cho nhà đầu tư, tích hợp khung quản lý rủi ro ESG…

bidv-ky-ket.png
BIDV ký kết Biên bản ghi nhớ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững tại
Việt Nam. Ảnh: BIDV

Đến nay, BIDV là ngân hàng thương mại đầu tiên ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Tài nguyên và Môi trường để triển khai các hoạt động hợp tác thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững tại Việt Nam. Nhằm góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26, BIDV không ngừng nâng cao năng lực thể chế, hoàn thiện các quy trình nội bộ liên quan đến tín dụng xanh, thành lập Ban Quản lý dự án tài chính bền vững (PMU) và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các đối tác, tổ chức quốc tế về khả năng triển khai các mục tiêu tài chính bền vững, thực hành quản lý ESG trong mọi mặt hoạt động.

Đồng thời, BIDV luôn công khai, minh bạch trách nhiệm phát triển bền vững của mình khi thực hiện báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI kể từ năm 2017, nêu rõ trách nhiệm của ngân hàng với môi trường, xã hội, người lao động và định hướng xây dựng BIDV trở thành “Net-Zero Bank” ngay từ trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Xanh hóa các sản phẩm dịch vụ

Trong Chương trình hành động thực hiện ESG, phát triển tài chính bền vững giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, BIDV định hướng tiên phong phát triển đa dạng sản phẩm và danh mục khách hàng, dự án tài chính xanh, tài chính bền vững cho cả hai cấu phần tài sản nợ - tài sản có, phù hợp với các chuẩn mực, nguyên tắc, thông lệ quốc tế tốt nhất.

Mới đây, tại Diễn đàn Tài trợ thương mại 2024 do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đồng tổ chức, bà Phạm Minh Châu - Phó Giám đốc Ban Chính sách sản phẩm bán buôn BIDV - đã chia sẻ kinh nghiệm thành công của ngân hàng và đề xuất nhiều giải pháp tài chính thúc đẩy tài trợ thương mại vì mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Những giải pháp của BIDV đã nhận được sự quan tâm của các diễn giả, chuyên gia tham dự Diễn đàn.

Trong hoạt động tín dụng xanh, BIDV là ngân hàng đầu tiên công bố khung khoản vay bền vững để cung cấp các sản phẩm khoản vay xanh, xã hội, liên kết bền vững cho các khách hàng doanh nghiệp trong nước, trong đó chú trọng tài trợ cho khách hàng lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các ngành sản xuất và tiêu dùng phát thải carbon thấp.

Nhằm tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ trong lĩnh vực xanh, BIDV đã ban hành gói tín dụng ngắn hạn 20.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực xanh: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến, cung ứng thực phẩm an toàn… đáp ứng các chứng chỉ về an toàn, bảo vệ môi trường; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm, chính sách mới hướng đến tín dụng xanh như xe điện, công trình xanh... đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tín dụng bền vững.

Việc triển khai đồng bộ hệ sinh thái sản phẩm xanh đã giúp BIDV đạt được những kết quả khả quan. Đến ngày 31/12/2023, BIDV tài trợ cho 1.738 dự án xanh với tổng dư nợ đạt 3,03 tỷ USD, chiếm 4,25% tổng dư nợ và là ngân hàng dẫn đầu thị trường về tài trợ các dự án xanh. Với kinh nghiệm và năng lực hàng đầu trong tiếp nhận và triển khai các dự án phát triển bền vững từ các định chế tài chính quốc tế, dự kiến dư nợ tín dụng cho các dự án xanh của BIDV sẽ đạt mức 3 tỷ USD vào năm 2025.

Cùng với sự gia tăng về quy mô tín dụng xanh, BIDV luôn chú trọng công tác quản lý rủi ro môi trường, xã hội trong quy trình cấp tín dụng. BIDV là ngân hàng trong nước đầu tiên ban hành khung quản lý rủi ro môi trường và xã hội vào năm 2018, áp dụng cho các dự án, khách hàng tiếp nhận nguồn vốn quốc tế, đồng thời khuyến khích các dự án vay vốn từ BIDV thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Triển khai Thông tư số 17/2022/TT-NHNN ngày 23/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, BIDV đã nhanh chóng hoàn thiện và ban hành Quy định quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Theo đó, khi thẩm định các dự án/phương án vay vốn, BIDV sẽ thực hiện đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro môi trường, yêu cầu khách hàng thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong quá trình giải ngân dự án, BIDV song song thực hiện giám sát, quản lý rủi ro môi trường xã hội, đảm bảo các dự án được tài trợ hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Điều này thể hiện trách nhiệm của BIDV với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng hoạt động ngày càng tiệm cận với quy chuẩn, thông lệ quốc tế về tài chính bền vững.

Vừa qua, BIDV đã được vinh danh với 2 giải thưởng: “Best issuer for sustainable finance in Vietnam 2024” (Tổ chức phát hành bền vững xuất sắc nhất Việt Nam) và “Best green Bond in Vietnam 2024” (Giao dịch trái phiếu xanh xuất sắc nhất Việt Nam). Đây là các giải thưởng ở hạng mục Tài chính bền vững thuộc hệ thống giải Tripple A Awards của Tạp chí The Asset (Hongkong).

Các giải thưởng ghi nhận tính tiên phong, mức độ tín nhiệm cao về năng lực và uy tín của của BIDV trên thị trường vốn khi triển khai phát hành thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu tuân thủ theo nguyên tắc trái phiếu xanh của Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế - ICMA, đưa BIDV trở thành ngân hàng đầu tiên phát hành trái phiếu xanh theo nguyên tắc quốc tế tại Việt Nam.

Những thành quả bước đầu sẽ là tiền đề để BIDV tiếp tục kiên trì trên hành trình trở thành “Ngân hàng Xanh” dẫn đầu thị trường, đóng vai trò chủ đạo trong quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam./.

Cùng chuyên mục
BIDV trên hành trình trở thành “Ngân hàng Xanh”