BÌNH THUẬN

Bình Thuận: Nợ thuế vẫn gia tăng
(BKTO) - Trước thực trạng nợ thuế có xu hướng gia tăng, ngành thuế tỉnh Bình Thuận đang tập trung xử lý, truy thu nợ thuế để bổ sung vào ngân sách nhà nước, chi cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội của tỉnh.