Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mới, đồng thời bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính

(BKTO) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ký ban hành Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&ĐT và có hiệu lực ngay từ ngày ký.                
   

Bộ KH&ĐT ban hành mới, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư - Ảnh minh họa: TTXVN

   

Theo đó, có 65 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam được ban hành, gồm 10 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 55 thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Các thủ tục hành chính cấp Trung ương được ban hành mới là: thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ…

Trong số các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư cấp tỉnh được ban hành mới có 22 thủ tục hành chính do Sở KH&ĐT thực hiện; 23 thủ tục hành chính do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện.

Cùng với việc ban hành mới, Bộ KH&ĐT cũng công bố danh mục các thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam bao gồm 56 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 và 2 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25/5/2020.

Trong số các thủ tục được bãi bỏ có các thủ tục như: Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân golf thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân golf thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ…

H.THOAN
Cùng chuyên mục
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mới, đồng thời bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính