Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

(BKTO) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Công điện số 04/CĐ-BKHĐT gửi lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương… về việc tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.                
   

Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 - Ảnh minh họa: thoibaotaichinh

   

Bộ KH&ĐT đánh giá, thời gian qua, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã tích cực xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo đảm nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định, bố trí vốn tập trung, trọng tâm trọng điểm, mức vốn bố trí bình quân cho một dự án tăng, số lượng dự án giảm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, vẫn còn một số Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Chẳng hạn như, bố trí vốn cho các dự án hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 vượt 20% theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công; đầu tư dàn trải, chưa trọng tâm, số lượng dự án lớn, mức vốn bố trí bình quân cho dự án thấp hơn nhiều so với mức vốn bố trí bình quân cho một dự án của cả nước.

Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 01/6/2021, Bộ KH&ĐT đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ở Trung ương, các đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát danh mục dự án dự kiến bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, thực hiện việc cắt giảm những dự án chưa thực sự cần thiết, nhất là các dự án chưa có chủ trương đầu tư theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg và Thông báo 142/TB-VPCP nhằm mục tiêu tổng số dự án dự kiến bố trí trong giai đoạn 2021-2025 của quốc gia dưới 5.000 dự án. Các dự án khởi công mới dự kiến bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cần báo cáo về sự cần thiết và hiệu quả đầu tư.

Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ cho các dự án hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 vượt 20% tổng mức Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ KH&ĐT đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công.
P.KHANG
Cùng chuyên mục
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025