Bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt tâm lý đối tượng kiểm toán

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Kiểm toán nhà nước, từ ngày 29-31/5, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt tâm lý đối tượng kiểm toán khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán cho gần 40 học viên là lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên, kiểm toán viên các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 29/05/2023 14:00