Brazil: Công bố thông tin về chi tiêu công năm 2022 của các Bộ, ngành

(BKTO) - Vừa qua, Tòa Thẩm kế Brazil (TCU) đã công bố thông tin về chi tiêu công năm 2022 trong các lĩnh vực quan trọng của đất nước.

TCU đã xem xét và công bố chi tiết tình hình sử dụng công quỹ của các ngành như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, nợ công và nhiều lĩnh vực khác để khẳng định tính minh bạch và rõ ràng về cách thức Chính phủ quản lý, sử dụng các nguồn lực công.

br.jpg
Nhiều người dân Brazil vẫn cần dựa vào các chương trình an sinh xã hội của Chính phủ. Ảnh: ST

Tòa Thẩm kế đã chỉ ra nhiều thông tin nổi bật. Về y tế, chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe giảm so với 2 năm trước do chi phí giải quyết ảnh hưởng của đại dịch giảm. Trong số 155 tỷ real Brazil (R), tương đương 31,3 tỷ USD, được phân bổ cho ngành này, 12 tỷ R được dùng cho các chương trình phòng, chống Covid-19; 73 tỷ R chi cho các thành phố; 23 tỷ R cho các tiểu bang và quận liên bang... Tổng số chi bằng 1,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Về giáo dục, Chính phủ đã chi 128 tỷ R, phân bổ cho chi phí duy trì và phát triển hoạt động giảng dạy, tương đương 5,4% chi tiêu công và 1,3% GDP. Chính phủ đã bổ sung cho Quỹ Bảo trì, Phát triển giáo dục cơ bản thêm 34 tỷ R vào năm 2022; năm 2020, số tiền này là 15 tỷ R.

Vào năm 2022, chi phí cho công tác an sinh xã hội vẫn ở mức cao do triển khai việc tăng trợ cấp, thu nhập thông qua chương trình trợ cấp xã hội có tên Auxílio Brasil. Trong tổng số 198,33 tỷ R được phân bổ cho lĩnh vực này, 113,03 tỷ R (chiếm 56,99% tổng ngân sách phân bổ) đã được cam kết chi cho chương trình tăng trợ cấp. Hai hoạt động quan trọng khác nhận được số tiền đáng kể là Phúc lợi thanh toán liên tục dành cho người khuyết tật (43 tỷ R) và người già (34,46 tỷ R). Số tiền cam kết trợ cấp cho công tác an sinh xã hội chiếm 2% GDP. Thâm hụt an sinh xã hội năm 2022 được TCU chỉ ra là 375,3 tỷ R. Tổng số tiền thâm hụt tương đương 3,8% GDP.

Năm 2022, số tiền cam kết đầu tư và đầu tư tài chính là 125 tỷ R, chiếm 1,3% GDP. Ngân sách hạng mục này được sử dụng để tài trợ cho nhiều lĩnh vực và chương trình khác nhau như chuyển giao đặc biệt, bảo tồn và thu hồi tài sản, cơ sở hạ tầng của Chính phủ, cấp tài chính cho sinh viên, hỗ trợ cho các dự án phát triển bền vững tổng hợp ở địa phương và nhiều dự án khác.

Về thu ngân sách, giá trị ước tính cho thu ngân sách năm 2022 là 1,644 tỷ R. Tuy nhiên, số thu thực tế là 1,856 tỷ R. Khoản thu vượt quá 212 tỷ R là nhờ hiệu quả hoạt động từ thuế thu nhập và đóng góp lợi nhuận ròng, cổ tức, cũng như nhượng quyền và giấy phép. Tổng thu ngân sách tương đương 18,7% GDP.

TCU nhấn mạnh rằng sau 8 năm thâm hụt cơ bản, tổng thặng dư thuế của Chính phủ trong năm tài chính 2022 là 54,9 tỷ R (0,6% GDP). Kết quả này chứng tỏ Chính phủ đã đạt được các mục tiêu đề ra với một tỷ suất lợi nhuận đáng kể.

Về nợ công, tổng giá trị nợ của Chính phủ là 7,2 nghìn tỷ R, bao gồm nợ của chính quyền liên bang, tiểu bang và thành phố. Giá trị này tương ứng với 73,5% GDP và thấp hơn so với năm 2021, chiếm 78,3% GDP. Lý do cho sự sụt giảm này là do ảnh hưởng của tăng trưởng GDP và việc giảm nợ ròng./.

(Theo TCU)

Theo: TCU
Copy Link
Cùng chuyên mục
Brazil: Công bố thông tin về chi tiêu công năm 2022 của các Bộ, ngành