Phản biện xã hội về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế

(BKTO) - Thời gian qua, TP. Hà Nội đã có nhiều chủ trương, quyết sách thu hút đầu tư, xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp.

d123.png
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP

Phân khu vực hưởng ưu đãi theo địa danh quận

Quy định chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực trên áp dụng cho các đối tượng quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ.

Điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi tiền thuê đất: Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg, Quyết định số 693/QĐ-TTg, Quyết định số 1470/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định sửa đổi bổ sung (nếu có).

Theo đó, khu vực các huyện và thị xã Sơn Tây được miễn 100% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất cho tất cả các lĩnh vực xã hội hóa.

Khu vực các quận không bao gồm 4 quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm được giảm 60% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất cho các lĩnh vực xã hội hóa theo quy định (trừ các dự án xã hội hóa đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Với 4 quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm được giảm 30% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quy định (trừ các dự án xã hội hóa đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Trường hợp dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì áp dụng tỷ lệ % đơn giá thuê đất theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp dự án xã hội hóa không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định nhưng thuộc đối tượng, phạm vi quy định và đáp ứng điều kiện quy định được áp dụng tỷ lệ đơn giá thuê đất là 1%.

Làm rõ cơ sở thực tiễn để có căn cứ xây dựng và ban hành Quyết định

Tham gia ý kiến tại Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn TP. Hà Nội, các đại biểu cho rằng, việc ban hành Quyết định về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực trên là rất cần thiết.

Tuy nhiên, UBND Thành phố cần bổ sung, làm rõ hơn cơ sở thực tiễn làm căn cứ xây dựng và ban hành quyết định để có tính thuyết phục hơn. Trong đó, cần làm rõ việc đánh giá kết quả thực hiện chính sách này ở Hà Nội từ khi có hiệu lực đến nay và tỷ lệ, diện tích đất dành cho các lĩnh vực đã đạt yêu cầu chưa.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố phải làm rõ số lượng đơn vị được thụ hưởng, tổng số kinh phí thành phố đã miễn trừ thuế, số diện tích đất các đơn vị đã thụ hưởng và đặc biệt trong quá trình chỉ đạo thụ hưởng này, các sở, ban, ngành, các quận, huyện còn vướng mắc khó khăn gì cần UBND Thành phố tháo gỡ...

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương, UBND Thành phố cần cân nhắc việc phân chia địa bàn theo địa giới hành chính, trong đó, lưu ý đến những địa bàn đông dân cư, tập trung nhiều đối tượng khó khăn để người dân được tiếp cận với hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội của thành phố nhanh nhất, thuận tiện nhất; Bổ sung cơ chế quản lý điều hành, kiểm tra, kiểm soát, giám sát trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý vi phạm.

Đối với các nội dung chưa phù hợp, đồng bộ thì UBND Thành phố phải điều chỉnh, sửa luôn, không chờ đợi các luật khác. Sở Tài chính cần cập nhật các nội dung mới để đưa vào Luật Thủ đô (sửa đổi). Đồng thời, tiếp tục chắt lọc các nội dung phù hợp, cần thiết của các ý kiến để tổng hợp, đảm bảo quyết định mang tính hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Các ý kiến tại Hội nghị sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội sẽ tổng hợp gửi cơ quan chức năng để sớm bổ sung hoàn thành quyết định./.

Cùng chuyên mục
Phản biện xã hội về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế