Cao Bằng: Tổng thu nội địa trên địa bàn đạt trên 215,9 tỷ đồng

(BKTO) - Từ đầu năm 2024 đến nay, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt trên 215,9 tỷ đồng, đạt 16,4% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao, bằng 102,5% so với cùng kỳ năm 2023; thu do ngành thuế quản lý đạt trên 198 tỷ đồng, bằng 15,7% dự toán HĐND tỉnh giao.

cb_nganh-thue-tinh-tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-ho-tro-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-nguoi-nop-thue.jpg
Tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt trên 215,9 tỷ đồng. Ảnh sưu tầm

Trong đó, 6/12 sắc thuế có số thu tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023, gồm thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh trên 86 tỷ đồng, bằng 142,9% so với cùng kỳ năm trước, thuế thu nhập cá nhân thu được hơn 21,1 tỷ đồng, bằng 121,6% so với cùng kỳ năm 2023; thuế bảo vệ môi trường đạt trên 15,3 tỷ đồng, bằng 460,6% so với cùng kỳ năm trước; thu lệ phí trước bạ đạt trên 15 tỷ đồng, bằng 112,1% so với cùng kỳ năm 2023; thu phí, lệ phí trên 16,1 tỷ đồng, bằng 121,2% so với cùng kỳ năm trước; thu sổ số kiến thiết đạt 1,9 tỷ đồng, bằng 161,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Một số khoản thu đạt khá như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương trên 18,2 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương hơn 14,1 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 78 triệu đồng; thu lệ phí môn bài hơn 5,5 tỷ đồng. Một số khoản thu đạt thấp như các khoản thu về đất đạt 3,4% so với dự toán; thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên đạt 1,4% so với dự toán.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2024, ngành thuế tỉnh luôn chú trọng bám sát diễn biến thực tế, tăng cường đối thoại, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế về các chính sách gia hạn, giãn, giảm về thuế và tiền thuê đất.

Đơn vị có những đánh giá cụ thể, từ đó tìm giải pháp quyết liệt khai thác tăng thu bù đắp giảm thu do thực hiện các chính sách mới, tăng cường công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống nợ đọng và thất thu ngân sách.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch và đột xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra.

Tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân để có giải pháp đôn đốc thu nợ phù hợp với từng trường hợp, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất./.

Cùng chuyên mục
Cao Bằng: Tổng thu nội địa trên địa bàn đạt trên 215,9 tỷ đồng