chua thuc hien

Ba Lan: Cơ quan bảo vệ môi trường chưa thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại môi trường
(BKTO) - Vừa qua, Kiểm toán nhà nước Ba Lan (NIK) lên án một số cơ quan bảo vệ môi trường chưa thực hiện các biện pháp, cũng như chưa nỗ lực khắc phục những ảnh hưởng, thiệt hại đối với môi trường trong khi đã chi nhiều khoản tiền lớn từ ngân sách.