Công đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực VII: Phát huy tinh thần thi đua, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

Ngày 15/3, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VII (tỉnh Yên Bái), Công đoàn cơ sở KTNN khu vực VII đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

img_7187-1-.jpg
Các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn KTNN khu vực VII nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Nguyễn Hợp

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn KTNN Vũ Lập Công; Về phía đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII Ngô Minh Kiểm cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động của đơn vị tham dự Đại hội.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả công tác Công đoàn trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Công đoàn KTNN, cấp ủy KTNN khu vực VII, Công đoàn cơ sở KTNN khu vực VII đã thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra, đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công đoàn KTNN khu vực VII đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Ngành. Qua đó đã tạo sự chuyển biến, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức. Các đoàn viên công đoàn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tích cực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn đã thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đã chủ động tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; phối hợp cùng chính quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ cho cán bộ, công chức và người lao động.

Kết quả phong trào thi đua hàng năm trong nhiệm kỳ qua (2018-2023) của Công đoàn KTNN khu vực VII: 06 cá nhân đạt "chiến sĩ thi đua cấp ngành"; 07 cá nhân được tặng "Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước", 01 cá nhân được tặng "Bằng khen đột xuất của Tổng Kiểm toán nhà nước"; 40 lượt cá nhân đạt "chiến sĩ thi đua cơ sở"; 21 lượt cá nhân được tặng "Giấy khen của Kiểm toán trưởng".

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được Công đoàn tổ chức theo đúng quy định, hàng năm đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức để thống nhất kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy tính chủ động sáng tạo và tinh thần làm chủ tập thể trong cơ quan trên các mặt công tác được thể hiện công khai, dân chủ.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn có nhiều hoạt động chăm lo có ý nghĩa và thiết thực; đời sống vật chất tinh thần của công chức và người lao động được nâng lên. Ngoài công việc chuyên môn, Công đoàn đã phối hợp cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể, thường xuyên quan tâm kêu gọi đoàn viên công đoàn tham gia tích cực công tác thiện nguyện trên địa bàn các tỉnh và hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức, tổng số tiền ủng hộ, quyên góp để hỗ trợ là 2.603,719 triệu đồng.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác vừa qua, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở KTNN khu vực VII xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể: 100% công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 70% công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% nữ công chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở...

Để thực hiện các mục tiêu này, Công đoàn KTNN khu vực VII tiếp tục bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở KTNN khu vực VII nhiệm kỳ 2023-2028 và Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời và đầy đủ chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức và đoàn viên công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn.

Tích cực phối hợp với các địa phương thực hiện tốt và có hiệu quả công tác thiện nguyện đồng thời vận động các đoàn viên công đoàn hàng năm tham gia các công tác từ thiện nhân đạo khác trên địa bàn các tỉnh KTNN khu vực VII được giao phụ trách; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, người lao động, phong trào lao động giỏi, phấn đấu cùng cơ quan hoàn thành kế hoạch kiểm toán hàng năm.

Gắn sinh hoạt công đoàn với chuyên môn, với các buổi sinh hoạt trao đổi nghiệp vụ, đẩy mạnh phòng trào thi đua, phòng trào tự học tập, rèn luyện…

img_7118.jpg
Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII Ngô Minh Kiểm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hợp

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII Ngô Minh Kiểm chúc mừng và biểu dương những kết quả Công đoàn KTNN khu vực VII đã đạt được, đồng thời đề nghị trong trong thời gian tới, Ban chấp hành Công đoàn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, chính quyền trong các hoạt động, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, tập hợp được sức mạnh tập thể, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

img_7128.jpg
Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Vũ Lập Công phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Hợp

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Vũ Lập Công đánh giá cao những kết quả Công đoàn KTNN khu vực VII đạt được trong nhiệm kỳ qua, từ đó góp phần quan trọng vào kết quả công tác chung của Công đoàn KTNN và đơn vị.

Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo trình bày tại Đại hội, ông Vũ Lập Công lưu ý năm 2023 là năm toàn Ngành triển khai các hoạt động để hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN. Do đó, Công đoàn KTNN khu vực VII cần phối hợp với Lãnh đạo đơn vị xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành. Trong đó, tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển đoàn viên toàn diện thông qua công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, công tác thi đua khen thưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức và người lao động...

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí tham gia Ban chấp hành công đoàn KTNN khu vực VII nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2023-2028.

Nghị quyết Đại hội được 100% đại biểu quyết thông qua./.

Cùng chuyên mục
Công đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực VII: Phát huy tinh thần thi đua, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao