Nâng cao chất lượng kiểm toán công tác đấu thầu dự án đầu tư xây dựng

(BKTO) - Sáng 15/3, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở “Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán công tác đấu thầu dự án đầu tư xây dựng do KTNN Khu vực I thực hiện”.

1(2).jpg
Quang cảnh buổi nghiệm thu. Ảnh: Nguyễn Ly

TS. Nguyễn Mạnh Cường - Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể - làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Đề tài do ThS. Trương Xuân Trường và ThS. Nguyễn Xuân Dũng (KTNN khu vực I) đồng Chủ nhiệm.

Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài, công tác đấu thầu đóng vai trò quan trọng giúp lựa chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất yêu cầu của chủ đầu tư, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tiến độ của các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD).

2(1).jpg
Ban Chủ nhiệm Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Ảnh: Nguyễn Ly

Luật Đấu thầu năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật như: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư... đã quy định cụ thể về đấu thầu dự án ĐTXD.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều hành vi tiêu cực vẫn tồn tại trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng, từ đó làm tổn hại vốn ngân sách nhà nước. Thậm chí, nhiều các vụ án kinh tế liên quan đến các sai phạm trong hoạt động đấu thầu đã được phát hiện, xử lý.

3(3).jpg
ThS. Trần Hải Đông - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành V - nhận xét, góp ý với Ban Đề tài. Ảnh: Nguyễn Ly

Từ thực tế trên, KTNN nói chung và KTNN khu vực I nói riêng luôn đưa công tác đấu thầu là một trong những nội dung quan trọng của cuộc kiểm toán dự án ĐTXD.

Mặc dù vậy, kết quả kiểm toán đa phần chỉ đánh giá về tỉ lệ giảm giá trúng thầu, phát hiện sai sót trong hồ sơ dự thầu, chưa có nhiều kết luận chỉ ra được những sai phạm, hạn chế trong việc cố tình lựa chọn nhà thầu kém năng lực, hoặc các hành vi thông đồng, vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình.

Qua thực tiễn hoạt động kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án ĐTXD do KTNN khu vực I thực hiện, Ban Đề tài đã nghiên cứu, phân tích lý luận về công tác đấu thầu, các quy định cần quan tâm về đấu thầu, những nhân tố tác động tới công tác đấu thầu; đánh giá thực trạng kiểm toán công tác đấu thầu dự án ĐTXD tại KTNN khu vực I trong giai đoạn 2016-2020, xác định nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán công tác đấu thầu dự án ĐTXD.

Đề tài được kết cấu gồm 2 chương, trong đó: Chương 1 nghiên cứu tổng quan về đấu thầu dự án đầu tư và kiểm toán công tác đấu thầu, một số vấn đề cơ bản về kiểm toán đấu thầu dự án đầu tư xây dựng. Chương 2 nêu lên các định hướng của KTNN trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán công tác đấu thầu; giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán công tác đấu thầu dự án ĐTXD và điều kiện để thực hiện giải pháp.

Tại Chương 2, Ban Đề tài đã đề xuất 7 nhóm giải pháp gồm: Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán; giải pháp về phương án tổ chức, bố trí thời gian, nhân sự của đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán; nâng cao chất lượng thực hiện kiểm toán công tác đấu thầu dự án đầu tư; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho kiểm toán viên;

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; khắc phục những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến chất lượng công tác đấu thầu, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán công tác đấu thầu; tăng cường công tác phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ chia sẻ thông tin về đấu thầu.

Đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban Đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cho rằng: Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận và quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu trong ĐTXD, đánh giá thực trạng kiếm toán công tác đấu thầu của KTNN khu vực 1, từ đó đề ra một số kiến nghị, giải pháp để nâng cao chất lượng kiểm toán công tác đấu thầu dự án ĐTXD.

Để Đề tài có giá trị cao hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Đề tài rà soát chỉnh sửa và biên tập bổ sung một số nội dung: Bổ sung lý luận về chất lượng kiểm toán, chất lượng kiểm toán công tác đấu thầu, tiêu chí đánh giá chất lượng kiểm toán công tác đấu thầu dự án ĐTXD; phân tích, làm rõ nhóm giải pháp về số lượng, trình độ nhân sự; nêu bật, tập trung vào các giải pháp mang tính nghiệp vụ như phương pháp, thủ tục kiểm toán để đảm bảo tính ứng dụng cao cho Đề tài nghiên cứu…

Hội đồng nghiệm thu thống nhất Đề tài xếp loại Khá./.

Cùng chuyên mục
Nâng cao chất lượng kiểm toán công tác đấu thầu dự án đầu tư xây dựng