Công đoàn KTNN khu vực VIII: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong từng tổ, đoàn kiểm toán

PHAN ĐỨC ANH - KTNN khu vực VIII | 07/03/2023 20:29

(BKTO) - Sáng 07/3, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VIII (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Công đoàn KTNN khu vực VIII đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

z4163553291801_2712646d05bb95ac41b6fa6df9f31b25.jpg
Chủ tịch Công đoàn KTNN khu vực VIII Lê Văn Tám trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết 
công tác Công đoàn KTNN khu vực VIII nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: ĐỨC ANH

Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Lập Công - Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN, lãnh đạo KTNN khu vực VIII cùng toàn thể công chức, công đoàn viên của đơn vị.

Trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn KTNN khu vực VIII nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Chủ tịch Công đoàn KTNN khu vực VIII Lê Văn Tám cho biết, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy KTNN khu vực VIII, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn KTNN, sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo KTNN khu vực VIII, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn KTNN khu vực VIII đã bám sát nhiệm vụ chính trị; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tích cực động viên và khuyến khích toàn thể đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

BCH Công đoàn đã chỉ đạo, động viên đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, soạn thảo và xây dựng các chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và hoạt động công đoàn, tham gia tích cực vào các dự thảo về chính sách, pháp luật có liên quan đến công chức và người lao động.

Nhiệm kỳ 2018-2023, BCH Công đoàn luôn quan tâm đến việc chăm lo, bồi dưỡng đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các công đoàn viên và gia đình; đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua thiết thực trong từng phòng, từng tổ, đoàn kiểm toán và phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị.

Thực hiện tốt và có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của đơn vị; chấp hành nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước trong thực thi công vụ.

Hằng năm, BCH Công đoàn đều có đánh giá nhận xét và nhân rộng điển hình tiên tiến, tăng cường khen thưởng đột xuất đối với các đoàn viên công đoàn, các kiểm toán viên có thành tích trong mọi hoạt động của đơn vị.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn KTNN khu vực VIII, các tổ công đoàn và 18 đoàn viên công đoàn xuất sắc trong đơn vị đã nhận Giấy khen của Công đoàn KTNN. Trong đó, Công đoàn KTNN khu vực VIII  và các tổ công đoàn nhiều lần được tặng Giấy khen. 

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn KTNN khu vực VIII luôn tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ, Hướng dẫn của Công đoàn đến đoàn viên kịp thời; tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên công đoàn nắm bắt được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn KTNN khu vực VIII đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và quán triệt đến toàn thể đoàn viên, người lao động.

Chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động; kịp thời giám sát, giải quyết các kiến nghị của công đoàn viên.

Thường xuyên đối thoại, phát huy tính dân chủ; tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật cho người lao động.

Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn, trọng tâm là quyền và việc làm bền vững của lao động nữ...

Tại Đại hội, đa số các đại biểu đều đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn KTNN khu vực VIII trong nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công chức, kiểm toán viên, người lao động, cũng như việc tham gia cùng chính quyền quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn.

Đồng thời, các đại biểu đưa ra những góp ý, bổ sung vào hoạt động của Công đoàn đơn vị thời gian tới, để xây dựng hoạt động công đoàn ngày một phát triển, vững mạnh.

a.jpg
Bí thư Đảng ủy KTNN khu vực VIII Đặng Thế Bình chúc mừng kết quả đã đạt được 
của Công đoàn đơn vị trong nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: ĐỨC ANH

Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Đặng Thế Bình chúc mừng kết quả đạt được của Công đoàn KTNN khu vực VIII trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng thời, đồng chí Đặng Thế Bình đề nghị BCH Công đoàn khóa mới cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn; gắn kết chặt chẽ với Đoàn Thanh niên của đơn vị, thường xuyên phối hợp với chính quyền cũng như bám sát Chương trình công tác của Công đoàn KTNN để tổ chức các hoạt động công đoàn đạt được kết quả tốt.

b.jpg
Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Vũ Lập Công phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: ĐỨC ANH

Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Vũ Lập Công chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn KTNN khu vực VIII đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhất trí với Dự thảo Báo cáo của đơn vị, Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn KTNN khu vực VIII cần quan tâm hơn nữa tới công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động, đặc biệt là công chức, người lao động nữ; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nhấn mạnh việc triển khai các hoạt động để hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập KTNN, đồng chí Vũ Lập Công lưu ý Công đoàn KTNN khu vực VIII cần phối hợp với lãnh đạo đơn vị để xây dựng chi tiết các chương trình, kế hoạch hoạt động chuyên môn, thể thao, văn hóa, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị.

c.jpg
Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Vũ Lập Công (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh cùng BCH
Công đoàn KTNN khu vực VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: ĐỨC ANH

Tại Đại hội, thông qua hình thức bỏ phiếu kín, các đại biểu đã bầu BCH Công đoàn KTNN khu vực VIII nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội./.

Cùng chuyên mục
Công đoàn KTNN khu vực VIII: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong từng tổ, đoàn kiểm toán