Kiện toàn nhân sự Đại hội Công đoàn Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2023-2028

(BKTO) - Chiều 16/6, Công đoàn Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai kiện toàn công tác nhân sự Đại hội Công đoàn Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Công đoàn Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 Trần Kim Lộc chủ trì Hội nghị.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 16/06/2023 19:05