Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào 2 Đề tài khoa học cấp Bộ

(BKTO) - Ngày 27/6, Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào 2 Đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức kiểm toán trách nhiệm quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường” và “Chuyển đổi số quốc gia và các giải pháp ứng dụng vào hoạt động của Kiểm toán nhà nước” đã được tổ chức tại Hà Nội.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 27/06/2023 17:25