Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025

(BKTO) - Tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, nửa nhiệm kỳ qua, trong muôn vàn khó khăn, PVN đã vươn lên mạnh mẽ, lấy lại được niềm tin của người lao động, của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

anh-1.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: PVN

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thích ứng với những biến động

Giai đoạn 2020-2023, trước những biến động trên thế giới, nổi bật nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát và xung đột giữa Nga - Ukraine đã gây nên cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, dẫn đến giá năng lượng trồi sụt bất thường theo xu hướng bất ổn, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực... Lạm phát tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa làm suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành Dầu khí. Không những thế, PVN còn phải đối diện với những khó khăn do xu hướng chuyển dịch năng lượng diễn ra nhanh, mạnh đã ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển mỏ khí và huy động khí, sản xuất điện của Tập đoàn.

Các mỏ dầu khí lớn ở khu vực truyền thống đã qua thời kỳ khai thác ổn định và đang trên đà suy giảm sản lượng tự nhiên; các lô/mỏ nhận lại từ nhà thầu nước ngoài chưa có cơ chế vận hành.

Việc đầu tư cho tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng ở trong nước gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn và trình tự, thủ tục đầu tư, cùng với việc tìm kiếm, triển khai các dự án tốt ở nước ngoài ngày càng khó khăn, cạnh tranh khốc liệt. Thị trường kinh doanh các sản phẩm chiến lược, các dịch vụ chủ lực của Tập đoàn diễn biến xấu, không ổn định.

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức cho toàn Đảng bộ nghiên cứu, học tập Nghị quyết đại hội các cấp; xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề số 96-NQ/ĐU ngày 11/6/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tập đoàn đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tạo nên những thành tích ấn tượng. PVN đã dự báo chính xác, phản ứng kịp thời, linh hoạt, tận dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực trong chuỗi giá trị để giảm thiểu thiệt hại từ các tác động tiêu cực, tận dụng tốt cơ hội thị trường, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thông suốt, đạt hiệu quả cao.

Nhờ đó, PVN vẫn giữ vững được nhịp độ sản xuất kinh doanh, có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Năm 2020, PVN ngoạn mục đạt mục tiêu kép trong khủng hoảng; năm 2021 phục hồi tăng trưởng và năm 2022 tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đều tăng trưởng cao so với trước đại dịch (2019).

Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò trụ cột của nền kinh tế đất nước, đóng góp vượt hàng trăm nghìn tỷ đồng với tỷ trọng trung bình trên 8% tổng thu ngân sách nhà nước. Các sản phẩm chủ lực như dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm… chiếm tỷ trọng lớn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn thị trường, gia tăng kim ngạch xuất khẩu.

Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết

Đánh giá về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, toàn Tập đoàn đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết.

anh-3.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PVN

Cụ thể, 10/12 chỉ tiêu đã đạt và vượt rất cao, gồm: tổng doanh thu toàn Tập đoàn giai đoạn 2020-2022 đạt 2.117 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 10-50%/năm, vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (tăng 3-5%/năm).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn giai đoạn 2020-2022 đạt 147,6 nghìn tỷ đồng, vượt 210% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 47-210%/năm, vượt rất xa mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (tăng 2-4%/năm).

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân đạt 12,9%/năm, vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (8%/năm). Nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn giai đoạn 2020-2022 đạt 366,1 nghìn tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 36-52%/năm, vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (tăng 2-4%/năm).

PVN cũng thực hiện bảo toàn và phát triển vốn theo quy định. Tại thời điểm 31/12/2022, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 2,97 lần; hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 3,66 lần.

Kết quả này cho thấy, Công ty mẹ - Tập đoàn có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Thu nhập bình quân hằng năm tăng 8,27%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (tăng từ 3-5%).

anh-8.jpg
Lễ chào cờ tại giàn khoan dầu khí ngoài khơi. Ảnh: PVN

Trong 3 năm qua, Đảng bộ Tập đoàn đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tổ chức đảng các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ trung bình hằng năm là 89,33% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (80%). Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ trung bình hằng năm là 95,2% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (80%).

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn và các ban xây dựng đảng đã tiến hành 50 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 29 tổ chức đảng và 14 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và giám sát 01 tổ chức chính trị - xã hội, đạt tỷ lệ 90,6% số tổ chức đảng trực thuộc, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

“Đây chính là cơ sở để Tập đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ” - Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng khẳng định.

Trong nửa cuối nhiệm kỳ, PVN dự báo vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, biến động khó lường. Do đó, cùng với việc tập trung nhận diện các vấn đề cần giải quyết, có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, PVN sẽ tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu với mục tiêu bao trùm là xây dựng, phát triển thành Tập đoàn công nghiệp, năng lượng quốc gia gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả, thành công vượt khó của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Tập đoàn cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, xây dựng phương án tổ chức, gắn với tái cơ cấu bộ máy phù hợp, hiệu quả; tăng cường nghiên cứu, nhận diện để tham mưu, đề xuất, đưa ra các định hướng phát triển bền vững ngành Dầu khí.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW tin tưởng Đảng bộ Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khẳng định vai trò, vị trí trong Đảng bộ Khối, là điển hình của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN Hoàng Quốc Vượng yêu cầu Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục tập trung triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung, giải pháp mà Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã đề ra.

Đặc biệt, Tập đoàn cần triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm; khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Cùng chuyên mục
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025