vuot muc tieu

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025
(BKTO) - Tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, nửa nhiệm kỳ qua, trong muôn vàn khó khăn, PVN đã vươn lên mạnh mẽ, lấy lại được niềm tin của người lao động, của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.