Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Đoàn kết, nỗ lực đạt thắng lợi trên mọi mặt trận

(BKTO) - Trong năm 2023, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực đưa Tập đoàn đạt thắng lợi trên mọi mặt trận.

Đảng bộ Tập đoàn phát huy tinh thần đoàn kết 

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức chiều 4/1/2023 tại Hà Nội cho thấy: Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 12/1/2023 về nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn. Bằng sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo và sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy trực thuộc đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Qua đó, đóng góp chung vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của toàn Tập đoàn: giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 50.362 tỷ đồng; doanh thu cộng hợp ước đạt 55.286 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt 3.277 tỷ đồng; nộp NSNN 1.922 tỷ đồng.

dang-bo-tap-doan-hoa-chat-viet-nam-quyet-tam-hoan-thanh-thang-loi-nhiem-vu-nam-2024_65975dfc285fe.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Quý – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trình bày báo cáo kết quả công tác Đảng ủy năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Hội nghị. Ảnh Nguyễn Duyên 

Theo đó, năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn đã hoàn thành tiếp nhận các tổ chức đảng về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Đến nay, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có tổng số 40 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 4.401 đảng viên; đã triển khai sắp xếp lại các tổ chức đảng trực thuộc sau khi tiếp nhận về Đảng ủy Tập đoàn; sắp xếp lại, thành lập chi bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn và kiện toàn cấp ủy, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn. Năm 2023, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 77 tổ chức đảng và 683 đảng viên; giám sát 69 tổ chức đảng và 529 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 45 tổ chức đảng, giám sát 31 tổ chức đảng và 78 đảng viên.

ngo-van-dong.jpg
Đồng chí Ngô Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Duyên 

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền cho biết: Năm 2024, Bình Điền sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt tiếp tục triển khai các chương trình “dài hơi” theo hướng canh tác thông minh. 

Sau khi tiếp nhận 3 chi bộ từ đảng ủy chính quyền địa phương, hiện nay Đảng bộ Công ty CP Phân bón Bình Điền có 8 chi bộ với 146 đảng viên. Đồng chí Ngô Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy Công ty đã quán triệt và xây dựng kế hoạch nhằm phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, duy trì đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập người lao động.

Dự báo, năm 2024 sẽ có nhiều biến động trong tình hình kinh tế nói chung và thị trường kinh doanh phân bón nói riêng, Bình Điền sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt tiếp tục triển khai các chương trình “dài hơi” theo hướng canh tác thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần triển khai các giải pháp canh tác thân thiện với môi trường, thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành nông nghiệp.

pham-thanh-tung.jpg
Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Duyên. 

Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho biết: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty luôn thực hiện tốt nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, các chủ trương, định hướng, nghị quyết, kết luận trước khi triển khai thực hiện đều được thống nhất trong Đảng ủy.

Năm 2023, là năm đầu tiên Đảng bộ Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao chuyển về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho biết, Đảng ủy Công ty luôn xác định công tác xây dựng đảng là then chốt, quyết định thành công mọi vấn đề trong doanh nghiệp. Do vậy Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty luôn thực hiện tốt nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, các chủ trương, định hướng, nghị quyết, kết luận trước khi triển khai thực hiện đều được thống nhất trong Đảng ủy.

Chính vì vậy, trong chương trình kỳ họp đầu năm 2023 và các kỳ họp thường kỳ hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty họp thông qua chương trình công tác năm, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi lĩnh vực hoạt động đối với từng chi bộ, đảng bộ và các phòng ban, đơn vị trực thuộc để thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 của Đảng bộ Công ty trên các mặt công tác cụ thể.

Đảng bộ góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những kết quả tích cực, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Đảng ủy Tập đoàn.

ho-xuan-truong.jpg
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Đồng chí Hồ Xuân Trường cũng ghi nhận: Thực hiện Quy định 60 của Ban Bí thư, Đảng ủy Tập đoàn đã rất quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức việc tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên của Trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, chỉ trong thời gian rất ngắn đã kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc. Kịp thời thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng.

Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội tốt đã góp phần vào kết quả chung của Tập đoàn, chăm lo đời sống việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và dự báo tình hình, xây dựng các phương án triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đồng chí Hồ Xuân Trường bày tỏ tin tưởng: “Với những nỗ lực của toàn Đảng bộ, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ phát huy sức mạnh tập thể, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức và tối ưu hóa nguồn lực, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024”.

nguyen-phu-cuong(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tin tưởng rằng với nỗ lực của toàn Đảng bộ Tập đoàn, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Phát biểu đáp từ tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhấn mạnh: Thời gian tới sẽ tiếp tục củng cố, giữ vững tình đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ Tập đoàn và đây chính là nội dung trọng tâm nhất mà Đảng bộ Tập đoàn hướng tới. 

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2024, đồng chí Nguyễn Phú Cường đề nghị toàn Đảng bộ thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Khối và tập trung vào một số nội dung:

Một là, tập trung xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức toàn cán bộ. Kết hợp đồng bộ giữa xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được hiệu quả, hiệu lực, khẩn trương quán triệt, triển khai các nội dung trọng tâm của Nghị quyết công tác năm 2024.

Hai là, 2024 là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp với khối lượng công nghiệp đòi hỏi rất nhiều nỗ lực của các đơn vị để chuẩn bị tốt nhất cho việc kết thúc nhiệm kỳ trước và khởi đầu nhiệm kỳ mới.

Ba là, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, góp phần chung vào việc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Bốn là, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác sắp xếp, tái cơ cấu, hoàn thành công tác cơ cấu, thoái vốn, cổ phần hóa. Theo dõi sát sao tình hình diễn biến, tăng cường năng lực phản ứng, phân tích, dự báo tình hình để chỉ đạo các đơn vị tranh thủ các điều kiện thuận lợi, kịp thời vận hành linh hoạt, phát huy tối đa năng lực sản xuất hiện có, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất ngay từ những ngày đầu năm, sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm khác phục vụ nhu cầu thiết yếu về sản xuất và tiêu dùng trong nước, tăng cường tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Năm là, tiếp tục củng cố, giữ vững tình đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ Tập đoàn, đây là nội dung trọng tâm nhất!

bang-khen.jpg
Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2023. Ảnh: Nguyễn Duyên 
Cùng chuyên mục
Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Đoàn kết, nỗ lực đạt thắng lợi trên mọi mặt trận