Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Chiều ngày 2/8, tại Hà Nội, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đã có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội chuẩn bị cho Phiên giải trình “Việc thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán nhà nước”. Phó Tổng KTNN Doãn Anh Thơ và Phó Chủ nhiệm ban Tài chính ngân sách Quốc hội - Nguyễn Thị Phú Hà đồng chủ trì hội nghị.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 02/08/2023 19:31