Nhiều ý kiến quan trọng đóng góp vào Kỷ yếu và Phim 30 năm KTNN

(BKTO) - Chiều ngày 31/7, tại Hà Nội, Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban Nội dung - Thư ký tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN đã họp bàn về việc phối hợp thực hiện Kỷ yếu, Phim tài liệu và video clip kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 01/08/2023 09:00