Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 749/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

1.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đã đạt được kết quả khá tích cực, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm ước đạt 37,85% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (34,47%).

Bên cạnh các Bộ, cơ quan, địa phương có tốc độ giải ngân trên mức bình quân của cả nước thì còn nhiều Bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp, nhiều khả năng không giải ngân được hết số vốn được giao từ đầu năm.

Trong những tháng còn lại của năm 2023, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ đến nền kinh tế nước ta trên nhiều lĩnh vực. Để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội giao, các cấp, các ngành cần quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để đạt mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết Phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương: Đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa,...; xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Tổ trưởng.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023 của tập thể, cá nhân…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng tháng để ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả giải ngân hằng tháng của các Bộ, ngành, địa phương.

Đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng, thẩm định, hoàn thiện các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 từ Bộ, cơ quan trung ương, địa phương giải ngân chậm sang Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn.

Bộ Tài chính: Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán; chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án; phối hợp với nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xử lý các vướng mắc về thanh, quyết toán, đàm phán, ký kết hiệp định, rút vốn từ nhà tài trợ.

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc rà soát, tổng hợp giao, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; bảo đảm đúng thời gian theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

Phối hợp với các cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để hằng tháng công khai tình hình giải ngân của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công điện cũng nêu rõ yêu cầu cụ thể đối với các Bộ, ngành khác./.

Cùng chuyên mục
 • Thu hút hợp tác công – tư: Từ chính sách đến thực tiễn

Bài 4: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về PPP từ góc nhìn Kiểm toán nhà nước
  10 tháng trước Đầu tư
  (BKTO) - Với chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm toán các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại, nổi cộm trong thực hiện các dự án này. Đặc biệt, từ “lăng kính” kiểm toán, các đề xuất, kiến nghị của KTNN sẽ góp tiếng nói cùng với cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư PPP.
 • Khơi thông rào cản để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
  10 tháng trước Đầu tư
  (BKTO) - Trao đổi với phóng viên Báo Kiểm toán, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - nhấn mạnh, kịch bản tăng trưởng kinh tế nước ta từ nay đến cuối năm phụ thuộc rất nhiều vào việc tháo gỡ những khó khăn nội tại; đặc biệt là việc giải quyết những rào cản về thể chế, pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) phục hồi và phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
 • Đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Đông đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
  11 tháng trước Đầu tư
  (BKTO) - TP. Hà Nội đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường gom phía Đông đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua địa phận huyện Thường Tín, huyện Phú Xuyên.
 • Thu hút PPP để giảm gánh nặng cho ngân sách
  11 tháng trước Đầu tư
  (BKTO) - Trong bối cảnh nguồn lực công hạn chế, rất cần được ưu tiên cho những vùng khó khăn, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) cần được hiện thực hóa một cách mạnh mẽ hơn thông qua việc đảm bảo cơ chế bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ của nhà đầu tư, Nhà nước và các bên liên quan, cũng như mạnh dạn áp dụng PPP với các dự án tư nhân có điều kiện thực hiện tốt.
 • Bổ sung quy định nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch
  11 tháng trước Đầu tư
  (BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm