Đề xuất phương án xử lý kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2023

(BKTO) - Trước những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đề xuất phương án xử lý kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2023 chưa phân bổ hết hoặc đã phân bổ nhưng không thể giải ngân hết.

dtc-59.jpg
Đến hết tháng 8, có 41 Bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương chỉ giải ngân đạt dưới 40% kế hoạch vốn.
Ảnh: Thùy Anh

Tiến độ giải ngân khởi sắc nhưng vẫn còn những vướng mắc

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thanh toán vốn đầu tư 7 tháng của cả nước là 253.354,9 tỷ đồng, đạt 33,46% kế hoạch (757.171,7 tỷ đồng) và đạt 35,83% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (707.044,2 tỷ đồng).

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/8/2023 là 299.447,4 tỷ đồng, đạt 39,6% kế hoạch và đạt 42,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước là 292.186,9 tỷ đồng (đạt 40,1% kế hoạch và đạt 43% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), vốn nước ngoài là 7.260,5 tỷ đồng (đạt 25,95% kế hoạch).

Bộ Tài chính nhận định, tỷ lệ ước giải ngân 8 tháng kế hoạch năm 2023 của cả nước tăng khá nhiều so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 đạt 39,15%). Trong đó, vốn trong nước đạt trên 43% (cùng kỳ năm 2022 đạt 40,87%), vốn nước ngoài đạt 25,95% (cùng kỳ năm 2022 đạt trên 14%).

11 Bộ, cơ quan trung ương và 33 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ 40%. Đáng chú ý, một số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (65,38%), Ngân hàng Nhà nước (62,75%), Ngân hàng Phát triển (100%), tỉnh Tiền Giang (62,12%), tỉnh Long An (66,18%) và tỉnh Đồng Tháp (66,94%).

Tuy nhiên, vẫn còn 41 Bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương chỉ giải ngân đạt dưới 40% kế hoạch vốn. Trong đó, 33 Bộ, cơ quan trung ương và 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 25% kế hoạch vốn.

Cũng theo Bộ Tài chính, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 5 Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các đoàn công tác do các thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc, làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo tổng hợp kết quả làm việc của các đoàn công tác, trong đó đã nêu các vướng mắc liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Ngoài ra, kết quả tổng hợp các vướng mắc theo báo cáo 8 tháng của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương cho thấy còn một số nguyên nhân dẫn đến giải ngân chậm như: Một số dự án đang hoàn thiện đủ thủ tục đầu tư để phân bổ vốn, vì vậy, chưa thể giải ngân kế hoạch năm 2023. Một số Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2023 nên không phân bổ vốn năm 2023. Một số địa phương chưa tổ chức đấu giá đất nên chưa có số thu để giải ngân cho dự án.

Bên cạnh đó, các vướng mắc liên quan đến biến động giá nguyên vật liệu, khó khăn trong nguồn cung, khan hiếm nguyên vật liệu khiến các chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục về điều chỉnh dự toán giá hợp đồng; chậm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án.

Một số dự án sử dụng nguồn vốn ODA cũng đang gặp khó khăn trong việc gia hạn hiệp định hay thực hiện các thủ tục điều chỉnh, đấu thầu, nghiệm thu đều phải có thư không phản đối của nhà tài trợ nên mất nhiều thời gian. Đơn cử, Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu và Dự án Bệnh viện Ung bướu tỉnh Cần Thơ.

Một số dự án (di tích, y tế) chậm do phải thực hiện các thủ tục chuyên ngành, chậm triển khai bước lựa chọn đơn vị thẩm định giá, hồ sơ mời thầu. Các dự án công nghệ thông tin có yêu cầu kỹ thuật phức tạp trong khi các văn bản quy phạm pháp luật quy định chưa đầy đủ...

Hướng dẫn điều chỉnh vốn, khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn…

Trước những khó khăn đang kéo chậm tiến độ giải ngân của cả nước, đồng thời thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Thông báo số 328/TB-VPCP ngày 15/8/2023, Bộ Tài chính đang tiếp tục đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn việc điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán NSNN năm 2023.

Đồng thời tổng hợp, đề xuất phương án xử lý kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2023 chưa phân bổ hết hoặc đã phân bổ nhưng không thể giải ngân hết.

Về phía các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Tài chính đề nghị tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn kịp thời từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân đảm bảo đúng quy định và theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại các nghị quyết, chỉ thị, công điện về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương cũng cần khẩn trương triển khai phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án thuộc danh mục dự án được giao. Giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021- 2025./.

Cùng chuyên mục
Đề xuất phương án xử lý kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2023