Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt 49,4%

(BKTO) - 8 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước ước đạt 49,4% kế hoạch, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2022.

3.jpg
Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2023 đạt 49,4%. Ảnh minh họa: vinhphuc.gov.vn

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể gồm: vốn Trung ương quản lý đạt 11,4 nghìn tỷ đồng, tăng 31,7%; vốn địa phương quản lý 49,9 nghìn tỷ đồng, tăng 28,5%.

Tính chung 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 352,1 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% kế hoạch năm và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 47,6% và tăng 17,1%).

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 65,3 nghìn tỷ đồng, bằng 49,1% kế hoạch năm và tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 286,7 nghìn tỷ đồng, bằng 49,5% kế hoạch năm và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện 8 tháng qua, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 197,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47,3% và tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2022; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 77,1 nghìn tỷ đồng, bằng 53,9% và tăng 11,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 63,5% và tăng 7%.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực đẩy mạnh triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2023 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt cao gồm: TP.Hà Nội đạt 28.087 tỷ đồng; TP.HCM đạt 25.252 tỷ đồng; Bình Dương đạt 10.279 tỷ đồng; Hải Phòng đạt 10.059 tỷ đồng...

Cùng chuyên mục
Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt 49,4%