Đề xuất quy định về xác định nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở

(BKTO) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo nghị định của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (chờ Chính phủ ban hành Nghị định).

tien_luong-55.jpg
Bộ Tài chính đề xuất nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2023 (nếu có); sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023.
Ảnh minh họa.

Dự thảo Thông tư quy định, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc để xác định nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở là số thực có mặt tại thời điểm ngày 01/7/2023 trong phạm vi số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt).

Ngoài ra, không tổng hợp số đối tượng vượt chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyển giao (hoặc phê duyệt) năm 2023; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý số biên chế dôi dư theo quy định của pháp luật.

Nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở căn cứ vào mức tiền lương cơ sở tăng thêm; hệ số lương theo ngạch bậc, chức vụ; hệ số phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt đối tỷ lệ các khoản đóng góp theo chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn).

Đồng thời, bao gồm nhu cầu kinh phí tăng thêm do điều chỉnh mức lương cơ sở để thực hiện các chế độ, chính sách: Đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Bộ Quốc phòng; thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng thuộc đơn vị dự toán do ngân sách nhà nước bảo đảm; thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Bộ Công an và thân nhân người làm công tác cơ yếu. Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp theo quy định; hoạt động phí của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp…

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ nguồn để điều chỉnh mức lương từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2023 (nếu có); sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023.

Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. Phạm vi trích số thu được để lại thực hiện theo hướng dẫn.

Ngoài ra, nguồn để thực hiện điều chỉnh lương cơ sở còn trên cơ sở sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2023 tăng thêm so với dự toán năm 2022 được cấp có thẩm quyền giao./.

Cùng chuyên mục
Đề xuất quy định về xác định nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở