Đồng bộ Cơ sở dữ liệu về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân

(BKTO) - Với sự hỗ trợ của VNPT và các đơn vị có liên quan, ngày 30/5, toàn bộ Cơ sở dữ liệu về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Tòa án nhân dân đã được cập nhật lên phần mềm.

bam-nut.jpg
Đại diện Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao và đại diện Vụ Công chức - Viên chức Bộ Nội vụ cùng bấm nút đồng bộ Cơ sở dữ liệu. Ảnh sưu tầm

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện việc bấm nút Kết nối và đồng bộ chính thức Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Tòa án nhân dân tối cao, sau một thời gian tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần quyết tâm cao thực hiện triển khai trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân cùng với sự hỗ trợ của VNPT và các đơn vị có liên quan, toàn bộ Cơ sở dữ liệu về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Tòa án nhân dân đã được cập nhật lên phần mềm.

Thông tin, dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống Tòa án nhân dân đã qua các bước xác nhận, kiểm duyệt theo đúng quy định. Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao là đơn vị kiểm duyệt cuối cùng trước khi chính thức thực hiện đồng bộ hồ sơ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ Nội vụ.

Đại diện Bộ Nội vụ đánh giá rất cao về thông tin dữ liệu của Tòa án nhân dân cũng như sự kết nối thành công của toàn bộ 15.398 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Bộ này cho biết sắp tới sẽ đối khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu. Đồng thời mong muốn Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, kỹ thuật tiếp tục làm mới, làm sạch dữ liệu; xây dựng quy chế, hiệu chỉnh quy chế để các công chức, viên chức khi có biến động thì chỉnh sửa, hoàn thiện, cập nhật thông tin.

Bên cạnh đó, khi thực hiện phê duyệt ký số dữ liệu, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tham gia đồng bộ dữ liệu phải có trách nhiệm kiểm tra thông tin bảo đảm thông tin được chính xác./.

Cùng chuyên mục
Đồng bộ Cơ sở dữ liệu về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân