Dự thảo khung Luật Hợp tác xã: Kiểm toán hợp tác xã là yêu cầu bắt buộc

(BKTO)- Ngày 14/5, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý về những khó khăn, vướng mắc và định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012.                
   

Quang cảnh Hội thảo - Nguồn: MPI

   

Ông Phùng Quốc Chí - Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã (Bộ KH&ĐT), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã cho biết, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật Hợp tác xã năm 2012 đã có tác động tích cực trên nhiều mặt.

Nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được nâng lên. Những năm gần đây, khu vực hợp tác xã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài.

Tuy nhiên, thực tế triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đã phát sinh một số vấn đề cần được nghiên cứu, tổng kết để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình phát triển của hợp tác xã trong bối cảnh mới.

Theo Dự thảo khung Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Ban soạn thảo dự kiến kết cấu gồm 10 Chương, 69 Điều với định hướng sửa đổi, bổ sung chính đó là mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh. Cụ thể, Tổ hợp tác, Hội quán, Liên đoàn Hợp tác xã… sẽ được gọi chung là tổ chức Kinh tế hợp tác.

Đồng thời, Dự thảo đưa nội dung chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước quy định thành một chương riêng, quy định thống nhất các nội dung hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với khu vực kinh tế hợp tác; tập trung nâng cao về chất lượng, giúp phát triển, gắn kết thành viên hợp tác xã; khuyến khích phát triển tổ hợp tác trở thành hợp tác xã.

Đáng chú ý, Dự thảo khung định hướng sửa đổi các quy định phát triển mở rộng thành viên hợp tác xã làm trọng tâm.

Đặc biệt, Dự thảo khung quy định kiểm toán hợp tác xã là bắt buộc để tăng tính minh bạch, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của hợp tác xã cho các thành viên và các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan.

Hiện nay, Bộ KH&ĐT đang tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012.

PHÚC KHANG
Cùng chuyên mục
Dự thảo khung Luật Hợp tác xã: Kiểm toán hợp tác xã là yêu cầu bắt buộc