ESG

Ngân hàng cần cơ chế và nguồn lực để thực thi ESG
(BKTO) - Việc thực thi ESG tại các ngân hàng đang đặt ra rất nhiều thách thức. Một khung chính sách hoàn thiện cùng những nguồn lực và điều kiện cần thiết khác sẽ giúp các ngân hàng hóa giải thách thức, thực thi hiệu quả hơn ESG.
  • (BKTO) - Đây là những chủ đề được các doanh nghiệp (DN), tổ chức nghề nghiệp quan tâm và thảo luận trong tuần qua.
  • (BKTO) - Kiểm toán nội bộ (KTNB) đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tổ chức đạt được các mục tiêu về môi trường, xã hội, quản trị (ESG). Để thực hiện tốt vai trò cố vấn và đảm bảo, kiểm toán viên nội bộ (KTV) cần có kiến thức chuyên môn về ESG và nhiều kỹ năng quan trọng.
  • (BKTO) - Các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ngày càng thúc đẩy các chiến lược đầu tư và trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu đối với các nhà đầu tư trên toàn cầu. Khi các nhà đầu tư mong đợi ESG trở thành một phần trong chiến lược kinh doanh, DN cần chủ động thể hiện cam kết và truyền đạt lợi ích của các hoạt động ESG một cách rõ ràng hơn nữa.