Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước cho ý kiến định hướng kế hoạch kiểm toán năm 2024

Ngày 14/6 tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã chủ trì hội nghị “ Cho ý kiến về định hướng kế hoạch kiểm toán năm 2024”.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 15/06/2023 08:48