GIAN LẬN

Gian lận về bằng cấp sẽ bị thu hồi thẻ thẩm định viên về giá
(BKTO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2024/TT-BTC quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá (Thông tư 34).