GRDP của Hà Nội năm 2023 ước tăng 6,27%

(BKTO) - GRDP 9 tháng năm 2023 của Hà Nội tăng 6,08%, cao hơn 1,43 lần cả nước - là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn; xu hướng có cải thiện, quý sau cao hơn quý trước.

1(3).jpg
Quang cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI. Ảnh: hanoi.gov.vn

Ngày 5/12, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Hà Nội. 

Theo đó, năm 2023, Thành phố hoàn thành 18/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch là: Giảm số hộ nghèo so với năm trước (đạt 34,4% - kế hoạch là 30%); Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý (đạt 30,9% - kế hoạch là 28,8%); Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm (130 trường công nhận mới, 270 trường công nhận lại - kế hoạch lần lượt là 81 và 50 trường).

Tổng thu ngân sách dự kiến đạt 400.421 tỷ đồng, vượt 13,5% dự toán, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, chi đảm bảo an sinh xã hội. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 17,30 tỷ USD, tăng 1,0%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 44,17 tỷ USD, tăng 8 %.

Thương mại, dịch vụ tăng trưởng 2 con số; nông nghiệp tăng trưởng ổn định, tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát (1,51%), thấp hơn khá nhiều mức chung của cả nước (3,2%). Vốn đầu tư xã hội ước tăng 9% (kế hoạch tăng 10,5%); 10 tháng đầu năm thu hút 2.607 triệu USD vốn FDI, tăng 2,04 lần.

Thành phố tích cực thực hiện Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và tu bổ, tôn tạo di tích; kết quả thực hiện dự kiến hết năm 2023 hoàn thành 1.005 công trình (382 cấp Thành phố dự án; 623 cấp huyện). An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; tạo việc làm cho người lao động, công tác giảm nghèo và thực hiện bảo trợ xã hội được chú trọng. Chỉ tiêu giảm nghèo vượt kế hoạch. Phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới được tiếp tục đẩy mạnh.

Hiện nay, Thành phố đã tổng kết Luật Thủ đô và trình Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi. Quy hoạch Thủ đô và quy hoạch chung Thủ đô được đẩy mạnh, nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật đô thị được tiếp tục quan tâm. Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã được khởi công và tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Mạng lưới giao thông được tổ chức lại góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng. Các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ được tích cực rà soát, xử lý dứt điểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành phố Hà Nội cũng gặp không ít khó khăn về phát triển kinh tế do ảnh hưởng lâu dài của đại dịch Covid-19, suy giảm cầu tiêu dùng trong và ngoài nước; doanh nghiệp khó khăn, sản xuất, kinh doanh bị thu hẹp...

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt 60,8% kế hoạch Trung ương giao và 53,7% kế hoạch Thành phố giao, tuy cao hơn cùng kỳ năm 2022 nhưng vẫn thấp hơn so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thẩm định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án; biến động giá nguyên vật liệu; nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội, trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế Thủ đô. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; nâng cao thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, PAR-Index, SIPAS.

Cùng với đó, quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; thúc đẩy hạ tầng và công nghệ số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng thành phố thông minh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Thành phố quyết tâm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Quản lý chặt chẽ và phát triển hạ tầng đô thị; triển khai thực hiện các quy hoạch được duyệt. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Từ đó, thực hiện hiệu quả chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”.

Cùng chuyên mục
GRDP của Hà Nội năm 2023 ước tăng 6,27%