Hà Giang đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(BKTO) - Hà Giang đang tích cực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số đồng bộ trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

nguoi-dan.jpeg
Khách du lịch tìm hiểu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hà Giang trên sàn giao dịch thương mại điện tử . Ảnh sưu tầm

Xác định quan điểm chuyển đổi số là giải pháp đột phá, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nhằm thúc đấy phát triến kinh tế - xã hội, ngay từ những ngày đầu năm 2024, tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch, Quyết định và xác định 92 nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2024, gắn với cải cách hành chính và triển khai đề án 06 phát triển dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo UBND tỉnh Hà Giang, tỉnh này đã và đang tích cực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số đồng bộ trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Tính đến ngày 31/3/2024, 11/11 huyện, thành phố, 19/21 Sở, ngành đã ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 trong phạm vi, lĩnh vực của mình. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành trung ương đã được quan tâm, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Các doanh nghiệp (VNPT, Viettel, FPT) đã ưu tiên nguồn lực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi trên địa bàn theo thế mạnh của mỗi doanh nghiệp; đồng thời quan tâm tập trung phát triển hạ tầng số, tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng di động tại 26 thôn trắng sóng, nâng tỷ lệ thôn được sóng di động trên địa bàn tỉnh đạt 98,07%. Các Sở, ngành đã tích cực đối soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, sẵn sàng thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang sẽ phát triển hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn an ninh thông tin; chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; triển khai mở rộng kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối trực tuyến.

Hà Giang cũng sẽ thử nghiệm hệ thống hỏi đáp tự động về dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; kết nối nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia của các bộ ngành, Trung ương; kết nối hệ thống định danh, xác thực điện tử; xây dựng tài liệu hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia công tác chuyển đổi số ở các thôn bản trên địa bàn tỉnh; phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 3.0 và kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh phiên bản 1.0 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và truyền thông; kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban điều hành chuyển đổi số của tỉnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin.

Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với 33 mô hình đề án 06 của tỉnh; đẩy mạnh truyền thông chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, văn hóa đảm bảo 100% các sự kiện quy mô cấp tỉnh được phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút khách du lịch đến với Hà Giang../.

Cùng chuyên mục
Hà Giang đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội