Hà Giang hướng đến tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 13.232 tỷ đồng

(BKTO) - Hà Giang tập trung thực hiện hiệu quả, đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển Kinh tế xã hội (KT - XH) năm 2024, phấn đấu đạt kết quả tăng trưởng cao nhất trong 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu tăng trưởng…

ha-giang.jpg
Hà Giang hướng đến mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2024 đạt 13.232 tỷ đồng. Ảnh sưu tầm

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH quý I và xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Theo đó, trong quý I/2024, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, sát sao nhiều nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT - XH, quốc phòng an ninh và thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội; các dự án trọng điểm.

Theo UBND tỉnh Hà Giang, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 624 tỷ đồng, tăng 64,61% so với cùng kỳ, đạt 30,3% kế hoạch Trung ương giao, đạt 25,4% kế hoạch tỉnh giao.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý I ước đạt 6%. Lượng khách du lịch đến tỉnh đạt trên 848.000 lượt người, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 3.884 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước...

Hướng đến mục tiêu tăng trưởng đạt cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả, đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT- XH năm 2024. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của các ngành, lĩnh vực; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn trong quý II ước đạt 8% và 6 tháng đạt 7,9%; giá trị sản xuất quý II đạt 13.232 tỷ đồng. Quyết liệt triển khai các nghị quyết, chương trình, đề án lớn của tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án có tổng mức đầu tư lớn, các dự án trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ dự án ODA đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công bảo đảm đúng mục đích, chất lượng và hiệu quả công trình.

Các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, quản lý các khoản thu nộp vào ngân sách nhà nước; khai thác, phát triển các nguồn thu tiềm năng, đặc biệt là du lịch, dịch vụ; thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, đôn đốc các đơn vị, địa phương có tiến độ giải ngân chậm, sai quy định.

Ưu tiên triển khai và đẩy nhanh tiến độ Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; hoàn thành thi công, bàn giao, đưa vào sử dụng các dự án đầu tư hạ tầng y tế. Xúc tiến, quảng bá và tư vấn, hỗ trợ giải quyết các đề xuất nghiên cứu, khảo sát đề xuất dự án của các nhà đầu tư…/.

Cùng chuyên mục
Hà Giang hướng đến tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 13.232 tỷ đồng