Hải Dương tăng trưởng kinh tế 7%

(BKTO) - Với nhiều nỗ lực vượt qua những tác động tiêu cực của tình hình thế giới và trong nước, 9 tháng năm 2023, kinh tế Hải Dương tăng trưởng ở mức khá, cao hơn mức tăng trưởng kinh tế trung bình của cả nước.

hd-thuong-t.jpg
Ngành công nghiệp của Hải Dương trong 9 tháng năm 2023 tăng 7,82%. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tăng trưởng kinh tế của Hải Dương trong 9 tháng năm 2023 ước 7%, cao hơn mức tăng trưởng kinh tế trung bình của cả nước ước tăng 4,24%. Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,15%; công nghiệp tăng 7,82%; xây dựng tăng 5,87%; dịch vụ tăng 6,45%; thuế và trợ cấp sản phẩm tăng 9,17%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng khá chủ yếu là nhờ hoạt động chăn nuôi và nuôi thủy sản ổn định, không xảy ra dịch bệnh, giá bán sản phẩm tăng, người chăn nuôi tập trung tái đàn, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong tỉnh có dấu hiệu phục hồi từ nửa cuối tháng 8 khi chỉ số sản xuất công nghiệp và giá trị nhập khẩu hàng hóa tăng, tuy nhiên, mức độ tăng còn thấp.

Một số dự án phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để bước đầu triển khai thi công, nhờ đó, lĩnh vực xây dựng tăng trưởng khá.

Mặc dù gặp nhiều yếu tố bất lợi do ảnh hưởng của giá hàng hóa nguyên liệu có xu hướng tăng nhưng hoạt động thương mại vẫn duy trì mức tăng khá. Nguyên nhân tăng lương cơ sở đã tác động đến một số ngành dịch vụ tăng trưởng cao./.

Cùng chuyên mục
Hải Dương tăng trưởng kinh tế 7%