Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn và hỗ trợ cài đặt, sử dụng VssID tại quận Ngô Quyền

(BKTO) - Với sự quyết tâm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình triển khai, tính đến hết ngày 30/8/2023, cán bộ, viên chức cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Ngô Quyền đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ được 17.555 người dân đăng ký cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số, đạt 118,3% kế hoạch của BHXH TP. Hải Phòng giao.

Thực hiện Công văn số 1757/BHXH-TT ngày 20/7/2023 của BHXH TP. Hải Phòng về việc tăng cường hướng dẫn cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID; BHXH quận Ngô Quyền đã ban hành Công văn số 374/BHXH-CNTT ngày 21/7/2023 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số.

ngo-quyen.jpg
BHXH quận Ngô Quyền đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn và hỗ trợ cài đặt, sử dụng VssID. Ảnh: ST

BHXH quận Ngô Quyền đã tập trung cao độ, quyết liệt trong việc triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đăng ký, hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn theo chỉ tiêu được giao cho từng cán bộ, viên chức tại BHXH quận, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, lấy kết quả hoàn thành chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý, nhiệm vụ năm của từng cán bộ, viên chức.

Đồng thời đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động tuyên truyền, triển khai hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID tới người lao động tham gia BHXH, BHYT; cung cấp tài liệu, video clip hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT triển khai hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID đến người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Ngoài ra, BHXH quận Ngô Quyền phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo quận để hỗ trợ hướng dẫn giáo viên, phụ huynh và học sinh, sinh viên trong việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.

BHXH quận tiếp tục phối hợp với Bưu điện trung tâm 3 và các cơ sở khám, chữa bệnh tích cực tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID đến mọi người dân hiện đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và chính sách BHYT.

Nhờ sự tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể, cán bộ, viên chức BHXH quận Ngô Quyền đã đẩy nhanh tiến độ đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, sớm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ do BHXH thành phố giao./.

Cùng chuyên mục
Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn và hỗ trợ cài đặt, sử dụng VssID tại quận Ngô Quyền