Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại tỉnh Hòa Bình

(BKTO) - Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao, đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong triển khai thực hiện.

369676915_687370293436973_7135664167576664476_n.jpg
Truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ảnh: St

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tỷ lệ bao phủ BHYT chưa đạt so với chỉ tiêu được giao; tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH, BHTN thấp hơn so với bình quân chung cả nước. 

Để phát triển bền vững người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; từng bước giải quyết, xử lý tình trạng chậm đóng, nợ tiền đóng bảo hiểm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; Nghị Quyết số 224/NQHĐND ngày 07/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 05/6/2023 của Uỷ ban nhân dân về việc tăng cường công tác phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 44/KH-BCĐ ngày 28/02/2023 của Ban Chỉ đạo về thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về chính sách BHXH, BHYT năm 2023...; tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện lộ trình BHXH cho người lao động, BHYT toàn dân.

Các sở, ban, ngành nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được phân công theo dõi các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 718-QĐ/TU ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) trong tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và chính sách về BHXH, BHYT tại cơ sở; thường xuyên quan tâm, đôn đốc, phối hợp với địa phương đưa ra những giải pháp cụ thể để tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao. Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (ban hành tại Quyết định số 138/QĐ-BCĐ ngày 21/7/2022 của Ban Chỉ đạo) phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

BHXH tỉnh chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Xác định việc tăng cường công tác quản lý thu, giảm tiền chậm đóng, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ quan trọng với quan điểm: Phát triển nhanh và bền vững người tham gia, bảo đảm mọi người dân đều có quyền và được tạo điều kiện tiếp cận, hưởng thụ các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu, giảm thiểu tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cả về số đơn vị và số tiền, góp phần bảo đảm an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, người lao động tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; chỉ đạo các ban công tác mặt trận thôn, khu phố, các chi hội của các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với tổ dân phố thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân tại các địa bàn dân cư; tiếp tục xây dựng các mô hình phát triển, vận động hiệu quả, bền vững thành viên, hội viên, thân nhân cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cho người dân có thu nhập thấp, người khó khăn, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần nâng tỷ lệ người lao động tham gia BHXH, tỷ lệ bao phủ BHYT.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT, lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH, BHYT để người dân tiếp cận đầy đủ thông tin, tự nguyện tham gia; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu BHXH, BHYT được giao năm 2023 và những năm tiếp theo…

Đến tháng 8/2023, tỉnh Hòa Bình có 781.504 người tham gia BHYT, đạt 94,82% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT 88,81% dân số.

Riêng tháng 8 có 96.805 người khám chữa bệnh BHYT, tăng 6.733 lượt người (7,5%) so với tháng 7; trong tháng chi BHYT 61.173 triệu đồng, tăng 2.925 triệu đồng (5%) so với tháng 7.

Cùng chuyên mục
Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại tỉnh Hòa Bình