Hòa Bình: Tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế năm 2022 đạt 95,12% dân số toàn tỉnh

(BKTO) - Ngay từ đầu năm 2022, các cấp, các ngành, địa phương tại Hòa Bình tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

bd_20221103075702am.jpg
Ảnh minh họa.

Ước tính đến hết ngày 31/12/2022, tại Hòa Bình, tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 105.902 người; tổng số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) là 832.716 người (đạt 95,12% dân số toàn tỉnh); tổng số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 74.225 người.

Công tác cấp sổ BHXH, BHYT, giải quyết các chế độ chính sách cho người tham gia bảo hiểm kịp thời, đầy đủ; thực hiện cấp 14.076 sổ BHXH (đạt 94,15% số lao động tham gia BHXH), cấp 1.076.071 thẻ BHYT; thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho 61.334 lượt người và thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 986.208 lượt người (tăng 48.878 lượt người so với cùng kỳ năm trước). Thu BHXH, BHYT, BHTN ước tính đạt 2.244,5 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch đề ra.

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ này, BHXH tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng loạt các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống. Công nghệ thông tin được ứng dụng tới từng thủ tục, quy trình của tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ từ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đến giải quyết, chi trả các chế độ. Thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được BHXH tỉnh đã niêm yết tại bộ phận “một cửa” và đăng tải trên Trang tin điện tử của BHXH tỉnh để người dân biết và dễ dàng thực hiện; gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng; thường xuyên rà soát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ; kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi không đúng chuẩn mực… Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính nhằm giảm bớt thời gian và chi phí cho người tham gia và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động đến từng khu phố, tổ, xóm nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi và tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT. Huy động sự tham gia của các hội, đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT. Rà soát nắm bắt các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có sử dụng lao động để đôn đốc, nắm được số lao động tham gia BHYT của các đơn vị trên địa bàn.

Về kế hoạch năm 2023 tới đây, BHXH tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, đôn đốc, các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia BHXH cho người lao động. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục về BHXH của các doanh nghiệp và đối tượng tham gia thụ hưởng chính sách, tạo điều kiện cho việc tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm kịp thời, chính xác, đúng quy định. Phấn đấu đến hết năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 88.035 người./.

Cùng chuyên mục
Hòa Bình: Tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế năm 2022 đạt 95,12% dân số toàn tỉnh