Thái Bình: GRDP năm 2022 ước tăng hơn 9% so với năm 2021

(BKTO) - UBND tỉnh Thái Bình cho biết, năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt một số kết quả tích cực.

tb.jpg
Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Thái Bình ước tăng 26,7% so với năm 2021. Ảnh: baothaibinh.com.vn

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) dự kiến tăng khoảng 9,2% đến 9,5% so với năm 2021; tổng giá trị sản xuất ước đạt 189.690 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2021. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,6%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,2%; khu vực dịch vụ tăng 8,3%.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh dịch chuyển theo hướng tích cực, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,4%; công nghiệp và xây dựng chiếm 42,7%; dịch vụ chiếm 29,5% và thuế sản phẩm chiếm 6,4%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ổn định. Sản xuất công nghiệp và xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt trên 127.700 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2021.  Trong đó, giá trị ngành công nghiệp ước xấp xỉ 95.000 tỷ đồng, tăng 16,6%; giá trị ngành xây dựng ước đạt trên 32.800 tỷ đồng, tăng 7,9%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 59.600 tỷ đồng, tăng 19,6%. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng cao so với kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.427 triệu USD, tăng 13,5%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.095 triệu USD, tăng 20,1% so với năm 2021.

Hoạt động ngân hàng duy trì ổn định, tín dụng tăng trưởng khá, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp.

Đến ngày 18/11/2022, tỉnh đã chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 98 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm 18.416,7 tỷ đồng (tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2021).

Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 187,82 triệu USD; ký bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế với tổng số vốn trên 800 triệu USD.

Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.050 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 9.627 tỷ đồng (tăng 38,7% về số lượng và tăng 34% về vốn). Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 54.257 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2021.

Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt mức khá và luôn thuộc top đầu cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước thực hiện trên 27.900 tỷ đồng, đạt 155% dự toán, tăng 26,7% so với năm 2021. Trong đó, thu nội địa trên 12.400 tỷ đồng, đạt 147,5% dự toán, tăng 18,4%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 3.000 tỷ đồng, đạt 187,5% dự toán, tăng 58,7%.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện trên 23.000 tỷ đồng, đạt 152% dự toán, tăng 27% so với năm 2021./.

Cùng chuyên mục
Thái Bình: GRDP năm 2022 ước tăng hơn 9% so với năm 2021