Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm

(BKTO) - Ban Công tác đại biểu, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp đã chuẩn bị bước đầu hồ sơ báo cáo về vị trí việc làm, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, làm cơ sở để xây dựng các văn bản về tiền lương, hướng tới việc cải cách tiền lương từ tháng 7/2024.

Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật, chiều 01/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBTVQH.

010420240257-z5305030884532_61ad6e428a0109eb5e2eba77c77ca65f.jpg
Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: VPQH

Trình bày Tờ trình về đề nghị phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của UBTVQH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, thực hiện nhiệm vụ do UBTVQH phân công về tổng hợp, xây dựng danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của UBTVQH, Ban Công tác đại biểu đã tham mưu UBTVQH ban hành Nghị quyết số 996/NQ-UBTVQH15 thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị quyết vị trí việc làm và Nghị quyết cải cách chính sách tiền lương. Ban Soạn thảo đã họp, xây dựng dự thảo; gửi xin ý kiến các cơ quan của Quốc hội, thành viên Đảng đoàn Quốc hội và hoàn thiện dự thảo.

Về cơ sở pháp lý, bà Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó xác định nội dung "Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành".

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 135/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; trong đó yêu cầu các cơ quan xây dựng và phê duyệt Danh mục vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/3/2024.

Tại Phiên họp, các Ủy viên UBTVQH đã cho ý kiến vào một số nội dung về: Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của UBTVQH; Danh mục vị trí việc làm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp; vị trí việc làm trong cơ quan HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; nội dung xin ý kiến xem xét bổ sung danh mục vị trí việc làm đối với Ban Thư ký và thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm.

truong-ban-cong-tac-dai-bieu-ngu-1711965418415.jpg
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: VPQH

Các Ủy viên UBTVQH đánh giá cao sự cố gắng, trách nhiệm của Ban Công tác đại biểu, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp trong việc bước đầu xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, chuẩn bị hồ sơ báo cáo về vị trí việc làm trình UBTVQH. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng các văn bản về tiền lương, hướng tới việc cải cách tiền lương từ tháng 7/2024 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương.

Các Ủy viên UBTVQH đề nghị làm rõ một số vấn đề về: nội dung, thẩm quyền cho ý kiến, phê duyệt hoặc ý kiến của các cơ quan có liên quan của Trung ương, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo về biên chế và cải cách tiền lương; đặc biệt là cần có sự phân công ý kiến thẩm tra của các cơ quan có liên quan, của các Ủy ban của Quốc hội.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Văn phòng Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước tiếp thu ý kiến của UBTVQH để hoàn thiện, phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm của cơ quan mình; trong đó, kịp thời bổ sung những nội dung có thể phát sinh liên quan đến một số luật, một số quy định đang chuẩn bị có điều chỉnh và bổ sung.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Công tác đại biểu khẩn trương tiếp thu ý kiến của các thành viên UBTVQH để rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của UBTVQH, trình UBTVQH xem xét trong phiên họp tháng 4 sắp tới.

UBTVQH phân công Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Ban Công tác đại biểu thẩm tra những nội dung có liên quan đến Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Ban Công tác đại biểu thẩm tra các nội dung có liên quan đến Kiểm toán nhà nước; Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Công tác đại biểu thẩm tra các nội dung liên quan đến Viện Nghiên cứu lập pháp và các nội dung có liên quan đến Văn phòng Quốc hội.

Cùng chuyên mục
Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm