Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cao cấp

(BKT) Sáng 01/12, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cao cấp cho hơn 30 học viên là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc KTNN. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh tham dự và phát biểu chỉ đạo.                
   

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

   

Chương trình đào tạo ngạch Kiểm toán viên cao cấp diễn ra từ ngày 01/12 đến 25/12, bao gồm 10 chuyên đề với tổng thời gian đào tạo là 152 tiết. Các chuyên đề bao gồm: Địa vị pháp lý, vai trò, tổ chức và hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao; Hệ thống chính trị và vị trí của KTNN trong mối quan hệ với các tổ chức thuộc hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế và vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN; Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và vai trò của KTNN; Quản lý tài chính công, tài sản công và vai trò của KTNN; Xây dựng và quản trị Chiến lược phát triển KTNN; Tổ chức triển khai và ứng dụng công nghệ trong hoạt động KTNN; Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch công tác và kế hoạch kiểm toán năm; Tổ chức, quản lý và kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN; Tổ chức và quản lý kiểm toán theo lĩnh vực và loại hình kiểm toán.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: Chương trình bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cao cấp là chương trình đào tạo riêng, đặc thù nhằm nâng cao vai trò, trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc KTNN.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các học viên tham gia lớp học đầy đủ, đảm bảo thực hiện đúng quy chế đào tạo của KTNN. Các giảng viên cần bám sát chương trình đào tạo, cập nhật tài liệu theo yêu cầu của Trường để biên soạn bài giảng và sắp xếp thời gian giảng dạy hợp lý. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất, cán bộ quản lý lớp đúng quy định, theo dõi sát chương trình học để bố trí thời gian và giảng viên đứng lớp hợp lý./.
THÙY LÊ
Cùng chuyên mục
Bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên cao cấp